Stefan Erikson

söndag 27 december 2009

S, V och MP bara klagar samtidigt som Sverige frisknar till

Antalet förtidspensionärer och kostnaderna för sjukskrivna ökade kraftigt när Socialdemokraterna regerade. Nu kommer rapport på rapport som visar att svenska folket börjar friskna till och ekonomin likaså.

Några intressanta fakta levererar exempelvis Per Gudmundsson i SvD. När Socialdemokraterna regerade ökade kostnaderna för sjukpenningen från 14 miljarder till 40 miljarder på bara fem år.

4200 personer förtidspensioerades varje månad när Socialdemokraterna regerade. Idag är den siffran nere på 1700 personer per månad. En kraftig förbättring!

Att alliansens sjukförsäkringsreform pekar i rätt riktning stöds av OECD som pekar just på behovet av tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser och ekonomiska drivkrafter för återgång i arbete. Socialdemokraterna har i stort sett köpt hela alliansens sjukförsäkringsreform men verkar inte riktigt ha insett det själva eller så vill de inte riktigt erkänna detta. Tråkigt, inte minst med tanke på att sjukförsäkringsreformen är bra och fungerar.

Svenskt Näringsliv rapporterar att sjukfrånvaron nu är den lägsta sedan 1980-talet. På tre år har sjukfrånvaron minskat från 5 procent till 3,6 procent. Det motsvarar cirka 41 000 heltidsarbeten.

Konjunkturinstitutet presenterar en positiv barometerindikator där företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget ökat från 98,9 i november till 101,6 i december. Detta är intressant indikation om att en återhämtning kan skönjas efter den globala finansiella krisen.

2010 förbättras dessutom ekonomin för de flesta svenskar genom sänkt skatt via det fjärde jobbskatteavdraget, sänkt skatt för pensionärer och höjda studiemedel för studenter.

Samtidigt som detta levereras så har fortfarande inte oppositionen levererat någon gemensam ekonomisk politik. Som det ser ut nu så är det tre budgetar där varje parti satsar stort inom några hjärtefrågor - men att ge allt till alla fungerar inte. Hur ska detta finansieras? Vem ska betala kalaset? Hur ska de tre oppositionspartierna komma överens?

Det ska bli intressant att se när oppositionens förslag granskas under 2010 och sanningen kommer fram om vilka skatter som ska höjas, vilka förslag som inte kommr få plats i den gemensamma ekonomiska politiken och hur man tänkt sig att lösa morgondagens problem med gårdagens politik - för några nya fräscha förslag har då inte direkt presenterats...

onsdag 16 december 2009

Reinfeldt får beröm som ordförande i EU

Det svenska ordförandeskapet i EU, med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen, får beröm. Även om det ännu återstår några veckor av året så har Sverige som ordförandeland levererat inom alla de fem prioriterade områden som satts upp.

Några exempel på frågor som Sverige drivit på för är en god hantering av den finansiella krisen, Lissabonfördraget och Stockholmsprogrammet. Det återstår nu att se hur klimatmötet i Köpenhamn faller ut. Detta är en mycket svår fråga men glöm inte bort att EU redan satt upp mycket höga ambitionsmål. Den svåra knäckfrågan nu handlar om att få med sig resten av världen och då inte minst USA och Kina. Ledartröjan har Sverige och EU men bara genom globalt samarbete och gemensamma mål kan vi med kraft förbättra klimatarbetet.

Har du frågor om det svenska ordförandeskapet i EU eller vad som hänt under detta speciella halvår? Passa då på att julchatta med Anna Kinberg Batra (M), ordförande i riksdagens EU-nämnd, nu på måndag kl 11. Du kan redan nu ställa din fråga här: www.moderat.se

onsdag 2 december 2009

Nytt liv i eurodebatten

Tjänar Sverige på att gå med i EMU? Blir det lättare för oss svenskar med euron som valuta? Ja, detta är frågor som nu är aktuella att diskutera efter det svenska ordförandeskapet i EU i och med att EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra vill väcka debatten om en ny framtida omröstning i EMU-frågan.

Vi moderater respekterar folkomröstningens utslag år 2003 som innebar att Sverige inte initialt skulle gå in i EMU-samarbetet och byta kronan mot euro. Dock så har euron nu under 10 år blivit en allt större valuta och vi ser hur den påverkat oss och andra länder. Även den allmänna opinionens syn på euron har förändrats. Börjar det bli dags för en ny folkomröstning?

Igår talade jag på Ydremoderaternas julgrötskväll och fick då höra om en ung kvinna som är egenföretagare. Hon har från noll drivit upp sitt lilla företag och importerar varor till Ydre för vidareförsäljning. Idag är verksamheten betydande för hennes del och att handla i euro skulle innebära mindre krångel och arbetsbörda när det gäller redovisningen. Det är således inte bara stora företag som handlar med andra euroländer - det gör även den lilla småföretagaren i Ydre och många fler än så. För deras del skulle en gemensam valuta underlätta i vardagen.

fredag 20 november 2009

Om presstödet på DN Debatt

Johnny Stamming skriver på DN Debatt om att presstödet borde avskaffas. Intressant är följande stycken där man blir lite fundersam hur stödet är utformat och vad det egentligen fyller för syfte:


"Presstödet har aldrig varit till för annat än att använda skattepengar till egna
politiska intressen. Partistöd alltså! Tidningen Arbetet fick under sina
levnadsår närmare två (2) miljarder svenska kronor i presstöd. Till vilken
nytta?

I dag kommer Efter Arbetet ut som veckotidning. Upplagan är cirka
3 000 exemplar.
Socialdemokraterna har 3 000
medlemmar i sitt parti i Malmö. Presstödet blir cirka 3 miljoner kronor.
Skattebetalarna ska alltså betala 1 000 kronor per tidning för att redan frälsta
ska läsa det de redan vet och håller med om. Hur gynnar det demokrati och
mångfald när man dessutom kan läsa det på nätet gratis – utan bidrag från
skattebetalarna?"

söndag 1 november 2009

Frihetens fristad i Linköping invigd!

I fredags invigdes MUF Linköpings nya lokaler - frihetens fristad - i centrala Linköping. Martin Landl, ordförande i MUF Linköping inledde med att berätta om allt jobb och slit från ideella krafter som lett fram till det fina resultatet med den nyrenoverade lokalen nära Trädgårdstorget.

Niklas Wykman, förbundsordförande i MUF och Christian Gustavsson, länsordförande för Moderaterna i Östergötland, talade och klippte bandet.

Foto: Stefan Erikson

Niklas Wykman och Christian Gustavsson inviger. Det var inte det lättaste att klippa sig igenom bandet.Niklas Wykman invigningstalar. På bordet syns den välfyllda korg som Christian Gustavsson och Susanne Nordström, partiombudsman, gav till MUF Linköping.Michael Wigg, ordförande i Moderata Studenter, gav en vakthund till MUF Linköping.
Delar av styrelsen i MUF Linköping.


Riksdagsledamoten Finn Bengtsson och Stefan Eriksons inflyttningspresent till MUF Linköping var såklart en korg med MUFfins.

Nej ingen seans, dock en beskrivning av de sista förberedelserna innan lokalen blev klar. Här berättar Martin om den fastmonterade projektorn.Mentor Björn Olsson och adept Martin Landl.

Arbetsmyran Oscar Asplund servar gästerna.

söndag 25 oktober 2009

Gunilla Carlsson toppar östgötalistan

Gunilla Carlsson toppar riksdagslistan! Det blev klart i lördags när östgötamoderaterna höll sin riksdagsnomineringsstämma i Konsert & Kongress i Linköping. För egen del är jag mycket glad och ödmjuk inför det stöd som delegaterna visade mig då jag gick fram från plats 8 i provvalet till en 7:e plats under mentometeromröstningen på stämman. Det stödet värmer och jag ser fram emot en riktigt bra valrörelse tillsammans med alla övriga östgötamoderater.

Resultatet av stämmoombudens mentometeromröstning blev:
1. Gunilla Carlsson
2. Finn Bengtsson
3. Andreas Norlén
4. Gunnar Axén
5. Betty Malmberg
6. Per Jameson
7. Stefan Erikson
8. Johan Lundberg
9. Ann-Cathrine Hjerdt
10. Fredrik Lunden (uppflyttad från plats 11 då Eva Isaksson Ribers tackade nej till plats 9)

måndag 19 oktober 2009

PJ Anders Linder: "Europas sjuke man kvicknar till"

Samtidigt som oppositionen fortsätter kritisera alliansens historiska sjukförsäkringsreform, så syns resultaten. Sjuktalen går ner och så sent som i augusti 2009 var utanförskapet 17 000 personer lägre än i augusti 2006. Minns att det var brinnande högkonjunktur 2006 och att vi nu 2009 har fått känna av den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

PJ Anders Linder skriver i SvD om den märkliga retorik som oppositionen använder sig av. Ännu mer märkligt blir det när man betänker att Socialdemokraterna faktiskt köpt nästan hela sjukförsäkringsreformen, men ännu inte har erkänt detta.

söndag 18 oktober 2009

Nu har (S) chansen att erkänna att de köpt alliansens sjukförsäkringsreform

Socialdemokraterna har nu länge kritiserat alliansens sjukförsäkringsreform. Istället för att utsortera människor och försätta dem i passivt utanförskap är det nu aktiva åtgärder för att bli frisk och återfå hela eller delar av arbetsförmågan som är centralt. En inhuman utsorteringspolitik som under 12 år med socialdemokratiskt styre försatte 140 personer varje dag i förtidspension är idag borta och ersatt med en human sjukförsäkringspolitik som sätter människan centrum.

Veronica Palm (S) är vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet och har gått ut hårt i media och kritiserat alliansens sjukförsäkringspolitik. Hon har däremot inte sagt vad hon istället vill ska ske om Socialdemokraterna får bestämma.

Nu har socialdemokraterna däremot köpt större delen av alliansens sjukförsäkringspolitik - vilket är glädjande - men de har ännu inte vågat eller velat erkänna detta.

För att rädda anseendet borde Socialdemokraterna och Veronica Palm (S) nu faktiskt erkänna för svenska folket att de nu ställer sig bakom de flesta av de reformer som de tidigare så starkt har kritiserat, bland annat: rehabiliteringskedjan, avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen och den historiskt sjukpenninggrundande inkomsten.

Socialdemokraternas Anna Hedborg erkände i sin utredning att den gamla socialdemokratiska sjukförsäkringspolitiken var en långtidsparkering för människor. Må vi aldrig komma tillbaka till ett sådant inhumant synsätt där vi genom illa fungerande regelverk försätter människor i långvarigt utanförskap.

onsdag 7 oktober 2009

Fler känner sig gynnade av alliansens politik

Fler känner att de gynnas av alliansens politik. Det framgår i Synovates årliga undersökning där frågan är om man känner sig gynnad eller missgynnad av regeringens politik.

De första två åren efter maktskiftet var det många som inte upplevde att de gynnades av alliansens politik, även om det första och dessutom största steget i jobbskatteavdraget togs då. Jag har upplevt att även idag finns det många som ännu inte riktigt förstått de stora reformer som genomförts sedan maktskiftet 2006.

Jobbskatteavdraget är i sig den genom tiderna största inkomstskattesänkningen. Dessutom har alliansen satsat på pensionärer både genom två skattesänkningar (en genomförd och en kommande i höstbudgeten) och genom historiska satsningar på äldrevård, sjukvård, omsorg och på ett mycket högre jobbskatteavdrag för de som är över 65 år.

Alliansens politik fungerar således. Människor får bättre ekonomi, pensionerna ökar snabbade genom att fler arbetar (oavsett konjunktur, relativt gamla regeringens politik) och skatten är sänkt för första gången på mycket länge för pensionärer.

Med fortsatt fokus på minskat utanförskap och på att göra det mer lönsamt att arbeta vill jag att alliansen även nästa mandatperiod ska kunna leverera alltfler reformer för ett bättre Sverige för alla.

tisdag 6 oktober 2009

Såhär mycket ger fjärde jobbskatteavdraget!Nu kan man på www.jobbskatteavdrag.se se hur mycket det fjärde jobbskatteavdraget ger extra i plånboken i januari 2010. Exempelvis så får en undersköterska i Motala som tjänar 19 000 kronor i månaden totalt med alla fyra stegen i jobbskatteavdraget hela 1 366 kronor mer nu varje månad än innan Anders Borg blev finansminister hösten 2006.

Totalt på ett år får den här underskötersköterskan 16 392 kronor mer kvar varje år. Det är mer än en extra månadslön!

måndag 28 september 2009

Fredrik besökte arbetsförmedlingen i Umeå


Statsminister Fredrik Reinfeldt besöker Arbetsförmedlingen i Umeå. Foto: Edvard Unsgaard

Fredrik Reinfeldt har gjort många resor i Sverige. Igår besökte han Arbetsförmedlingen i Umeå som en del i en rad av verksamhetsbesök för att lära sig mer om hur det ser ut på skolor, sjukhus, äldreboenden, arbetsförmedlingar och liknande runt om i landet.


Läs mer om besöket


Läs mer om projektet Välkommen till verkligheten

torsdag 24 september 2009

20 000 poliser redan i år

I valrörelsen 2006 sade vi i alliansen att antalet poliser ska öka med 3 000 från ca 17 000 till 20 000. Det målet ser ut att nås redan nu under 2009.

Att målet om 20 000 poliser nås mycket tidigare än beräknat beror på att allt fler poliser väljer att jobba till 67 års ålder och färre vill ta ut pension i förtid.

Jag har länge varit bekymrad om att generationsskiftet inom poliskåren ska bli svårt att genomföra då det finns en mycket duktig poliskår men där den demografiska strukturen indikerar att generationsskiftet kommer att ske under relativt kort tid. Därför kan jag tycka att det är bra att vi nu med alliansens satsningar på 3 000 fler poliser, får in nya människor i poliskåren, samtidigt som de kan få chansen att under en övergångsperiod, i större grad än annars, få sig till dels av den erfarenhet och de kunskaper som de äldre i kåren har. Jag tycker att det vore slöseri med resurser om just den här kompetensöverföringen inte skulle fungera optimalt.

söndag 20 september 2009

Riksdagsprovvalet är klart!

Idag räknades och offentliggjordes resultatet i provvalet till riksdagen för Moderaterna i Östergötland. Medlemmar i alla de moderata föreningarna i länet har fått utöva sin makt och påverka vilka kandidater de vill se som östgötska representanter i riksdagen.

I ett tidigare inlägg kommenterade jag det som stod i Corren angående Socialdemokraternas till synes odemokratiska sätt att ta fram valsedlar. Hos oss i Moderaterna har nu medlemmarna i ett första steg kryssat de kandidater de vill se på valsedeln. Nästa steg blir en nomineringsstämma med ca 250 ombud från alla föreningar. Det blir således ytterligare ett demokratiskt steg innan den slutliga ordningen på valsedeln är klar.

För egen del så är jag väldigt glad och tacksam för det stöd jag fått i provvalet. Av 30 kandidater kom jag på åttonde plats. I topp återfinns biståndsminister Gunilla Carlsson, följd av riksdagsledamoten Finn Bengtsson från Linköping.

Jag vill också gratulera min föreningskollega Suada Tolic som också tillhör Landerydsförening. Hon erövrade plats 18.

* * * * *

Imorgon är det dags att presentera regeringens budget och detta görs på ett 30-tal platser runt om i landet, bland annat i Linköping.

onsdag 16 september 2009

Odemokratisk nomineringsprocess hos (S)?

I Corren går att läsa att Socialdemokraternas process för att ta fram valsedlar enligt Anne Ludvigsson (S), riksdagsledamot från Östergötland, är ett pussel med namn, gjort av en inre krets i partiet.

Det är ju tråkigt om det är så att Socialdemokraterna inte har en demokratisk process för att plocka fram sina företrädare. Är det detta som (S) menar är rättvisa och "alla ska med"?

Hos oss i Moderaterna pågår just nu nomineringstiden för att få in namn på kandidater till kommunfullmäktige och till landstinget. Alla som är intresserade eller vill nominera någon kan göra det till länsförbundet på ostergotland@moderat.se

I nästa steg så bearbetar rekryterings- och nomineringskommittén alla namn och försöker vara behjälplig med information till kandidaterna. Det kan nämligen vara så att någon som vill kandidera inte vet vad uppdraget innebär eller hur mycket tid det tar. Därför är det bra med en dialog så att kandidaterna kan välja att fortsätta processen eller att tacka nej om det inte känns rätt eller praktiskt möjligt att åta sig uppdraget. Ett krävande arbete, familj, sjukdom, studier eller andra åtaganden kanske gör att det blir svårt att bära uppdraget och då är det bra som kandidat att känna till så mycket som möjligt i förväg.

Därefter hålls ett provval där våra medlemmar demokratiskt får rösta på ett antal personer som de vill ska toppa valsedlarna. Provvalet väger således tungt när det gäller den slutliga ordningen på valsedeln.

Slutligen, efter provvalet, hålls en nomineringsstämma där ett stort antal ombud från alla föreningarna fastställer ordningen av kandidaterna på valsedeln.

måndag 14 september 2009

Marika förklarar sambanden mellan jobb och skattetryck

Marika Formgrens ledare i Corren är lysande. Pedagogisk och riktig. Höga skatter ger färre jobb. Lägre skatter ökar köpkraften och ökar incitamenten att jobba och ger fler jobb.

Det är lite skrattretande att se trepartikoalitionen på vänsterkanten när de ska försöka få ihop sitt regeringsalternativ. Det är få frågor som dom verkar vara överens om. Ta bara skattefrågan. Vänsterpartiet vill höja jättemycket, Socialdemokraterna vill höja en del och Miljöpartiet vill höja jättemycket här och var.

Okej, linjen är tydlig, oppositionen vill höja skatterna. Det vet vi. Vi vet också att höjda skatter är kontraproduktivt för den ekonomiska tillväxten och ger färre jobb. Men hur mycket och på vad vill oppositionen höja skatten? Och hur vill de använda pengarna?

I Linköping vill Socialdemokraterna ha oförändrad skatt 20.40 kronor, än så länge. Vänsterpartiet vill höja en krona. Miljöpartiet ville tidigare höja 50 öre men närmade sig i föregående budgetmotion Vänsterpartiet och vill höja en krona.

I statsbudgeten räcker det med att titta på hur oppositionen vill satsa på försvaret. Det ena partiet vill spara mer än det andra. Samtidigt satsar alliansen mer på försvaret än tidigare och bygger ut.

Nåja, det blir väl för rörigt att försöka förstå oppositionens så kallade regeringsalternativ, så man får väl sammanfatta det som att: Alliansen vill sänka skatterna. Oppositionen vill höja skatterna. Och Marika Formgren förklarar tydligt i sin ledare vad effekterna på antalet jobb och disponibel inkomst blir.

Högre studiemedel och högre fribelopp för studenter

Nu genomför alliansen två mycket viktiga steg i en studiemedelsreform i höstbudgeten. Dels så höjs studiemedlen och dels så höjs fribeloppsgränsen med 30 000 kronor så att det blir ännu mer lönsamt för fler studenter att arbeta.

Ett högre fribelopp motverkar även svartarbete. Helst skulle jag vilja se fribeloppsgränsens avskaffande helt och hållet, men denna höjning av gränsen är välkommen och ett stort steg på vägen. Mycket mer händer nu med alliansen vid makten för att arbete och utbildning ska löna sig än när Socialdemokraterna under 12 år cementerade folk i utanförskap.

onsdag 9 september 2009

Satsa på unga!


I tidningen Extra Östergötland den 9 september skriver jag om vikten av att göra det lättare för unga att få ett jobb.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln.


måndag 7 september 2009

Nio av tio har fått nytt jobb

Enligt Trygghetsrådet har så många som nio av tio personer fått ett nytt jobb under första halvåret 2009 . Sju av tio har fått ett fast jobb. Detta visar på att Trygghetsrådet, som är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer, fungerar bra.

Det är troligt att dessa siffror kommer försämras något när följdeffekterna av finanskrisen slår tillbaka längre fram men detta är en viktig och tydlig indikation att det trots allt finns många jobb att få om tidiga och rätt resurser sätts in i tid.

Till detta bör noteras att ytterligare 23 000 utbildningsplatser och förstäkt arbetsmarknadspolitik kommer att ge effekt i kommande budget och ytterligare bidra till att dämpa nedgången.

Skolbesök och miljarder till kommuner och landsting


Intresset var stort när statsministern kom på besök till Helenelundsskolan i Sollentuna. Foto: Edvard Unsgaard


Många ville ha en autograf från Fredrik Reinfeldt. Foto: Edvard Unsgaard


Maud Olofsson, Jan Björklund, Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund på Helenelundsskolan i Sollentuna. Foto: Edvard Unsgaard

Idag besökte alliansens fyra partiledare Sollentuna och presenterade en stor satsning på Sveriges kommuner och landsting. Utöver de mycket stora satsningar som redan gjorts under mandatperioden, förstärks nu kommunernas och landstingens resurser med ytterligare 10 miljarder kronor.

Detta vittnar tydligt om alliansens ambition att satsa på välfärdens kärnverksamheter nu när den globala finanskrisen så hårt drabbar skatteintäkterna under kommande år.

lördag 5 september 2009

Reinfeldt har störst förtroende


En trevlig syn som mötte mig under en shoppingrunda i Linköping...

Statsminister Fredrik Reinfeldt har stöd av 60 procent av svenskarna enligt en ny undersökning. Bara 20 procent skulle föredra Mona Sahlin som statsminister enligt SIFO.

Skillnaden är tydlig...

Följ med till riksdagen den 15 oktober


Just nu planerar bland annat Landerydsföreningen en bussresa från Linköping till Stockholm med besök i Sveriges Riksdag.

Programmet är ännu inte klart men inriktningen är att det blir rundvandring i riksdagen, lunch och därefter eventuellt något ytterligare besök i huvudstaden. Möjligen kan det bli lite egen tid för att shoppa, äta eller vandra runt i Stockholm.

Vill du följa med och garanteras en plats? Maila i så fall namn och kontaktuppgifter till ostergotland@moderat.se

fredag 4 september 2009

Ägarlägenheter i Motala

Alliansen har infört ägarlägenheter som en ny boendeform i Sverige. Utomlands är detta mycket vanligt. Först ut i Östergötland är Bostadsstiftelsen Platen som nu marknadsför ägarlägenheter i Gamla stan i Motala.

Ägarlägenheter kan idag bara tillskapas vid nybyggnation men jag vill att alliansen under kommande mandatperiod ska utöka lagstiftningen så att ägarlägenheter kan bildas även i befintliga hus.

torsdag 3 september 2009

Finansministrar kräver policy för bonusar


Ministrarna skriver bland annat att de inte valt att stötta vissa banker utan att man varit tvungen att göra detta på grund av bankernas centrala roll i samhällsekonomin. Med andra ord krävs tydliga och kraftfulla åtgärder för att förhindra att felaktigt handlande inom bankerna medför risker för medborgarna och för företag.

onsdag 2 september 2009

Linköpings Moderata Studenter slår alla rekord

Idag hölls Kalasmottagningen för nya studenter på Linköpings universitet. Tyvärr kunde jag inte hinna hem för att vara med där men stämningen verkar ha varit på topp! Moderata studenter delade ut morötter (vilka hamnade på bild på Corren.se) och värvade 87 nya medlemmar!!!

Riktigt bra jobbat säger jag och önskar alla dessa nya studenter välkomna till LiU!

Vill du engagera dig i Moderata studenter på Linköpings universitet? Skicka då ett mail till Michael Wigg på michael.wigg@moderat.se

tisdag 1 september 2009

Vårdval i Östergötland!

Från och med idag är vårdvalet infört i Östergötland! Äntligen!

Läs mer på Motala & Vadstena Tidning här.

måndag 31 augusti 2009

Vi får aldrig glömma 1 september 1939


Klockan 4.40 på morgonen sveper Hitlers bombplan in över Polen. I alla delar av landet bombas och förstörs flygplatser och städer. Andra världskriget var ett faktum.

Omkring 60 miljoner människor dog under andra världskriget. Detta gör kriget till den blodigaste militära konflikten i modern tid.

Det som gör andra världskriget unikt är att den tekniska utvecklingen hade kommit långt. Det innebär att kriget 1939 - 1945 är den mest dokumenterade militära konflikten. Alla inblandade länder dokumenterade noga med fotografier och filmer de olika slagen och stridigheterna och även om mycket av den noggranna bokföringen och skriftliga dokumentation förstördes av Nazisterna så finns mycket ännu bevarat som kan berätta och bekräfta vad som hände.

Ett krig som det under 1930-1940-talet kommer vi nog inte få se igen. Detta beror inte bara på att man mot man-kriget bytts mot en mer högteknologisk och intelligent form av krigföring, utan även på att det idag finns en bättre stabilitet bland världens stater.

Jag ser EU-samarbetet som mycket viktigt för att värna freden, inte bara i Europa utan även på andra håll i världen. Genom den allt större roll som EU spelar på den internationella arenan kan vi svenskar tillsammans med övriga EU-medlemmar verka för att stärka demokratin och förebygga konfliker på andra håll i världen.
Sverige behöver också ett starkt, modernt och tillgängligt försvar som kan värna vår nations självständighet och integritet. Morgondagens hot kommer troligen mer från terrorgrupper än från andra nationer. Jag tror också att hotet för att människors integritet kränks och att företagshemligheter avslöjas kommer att öka. Så morgondagens försvar som ska skydda våra nationsgränser och våra medborgare kommer inte bara handla om soldater och kanoner utan även om en hög kompetens för att skydda information om medborgare, företag, myndigheter och organisationer.

Positivt besked för Vadstena

Corren rapporterar att vadstenaföretaget Lecora får en stororder som innebär utökad produktion med 200 ton kylda livsmedel om året. Finanskrisen till trots så finns det således ljuspunkter och jag ser flera sådana dagligen, vilka jag kommer fortsätta rapportera om.

söndag 30 augusti 2009

Äntligen! En krona mer till bonden för mjölken!

Mejeriföretagen Milko skriver idag på DN Debatt att de nu höjer mjölkpriset med en krona, vilken oavkortat ska gå till mjölkbonden. Med tanke på att ersättningen till mjölkbönderna alltför länge har legat på en för låg nivå, är detta mycket välkommet enligt min mening och jag som (nåja) storkonsument av mjölk kommer med glädje att betala denna extra krona!

Nu återstår bara för övriga mejeriföretag att följa detta goda exempel, samt för Milko att se till att lönsamheten för Sveriges mjölkbönder bibehålls så att detta inte blir ett kortsiktigt utspel.

lördag 29 augusti 2009

Ett fjärde jobbskatteavdrag närmar sig!

Statsminister Fredrik Reinfeldt har nu presenterat tre möjliga förslag till utbyggnad av jobbskatteavdraget. Jag hoppas och tror att detta går igenom i budgetprocessen, frågan är bara hur stort jobbskatteavdraget nu kan bli. Min tro är att det fjärde jobbskatteavdraget kommer landa på i alla fall ett par hundralappar ytterligare i plånboken för en sjuksköterska eller lärare.

torsdag 20 augusti 2009

Reinfeldts kommentar omtyckt av många

Efter statsminister Fredrik Reinfeldts tydliggörande om att han inte vill sätta skattebetalarnas pengar på spel i SAAB, har jag fått höra många positiva kommentarer.

"Mycket bra agerande!", "Lysande!", "Självklart ska man inte sätta in pengar i ett bolag som ständigt går med förlust!" är några kommentarer jag hört hittills.

Självklart ska vi vara stolta över SAAB som stort svenskt företag och gärna hjälpa svensk industri. Men jag anser att det är fel att spekulera med skattemedel om inte marknaden själv vågar satsa. Om det nu behövs ytterligare 3 miljarder för att finansiera köpet av SAAB så bör det finnas aktörer som kan gå in - om de anser att det finns substans i en sådan affär.

Om det inte finns en rimlig affärsplan och tro på framtida lönsamhet så ifrågasätter jag starkt varför då staten ska vara den i slutändan som ska pumpa in pengar.

Dock så blir jag inte förvånad över Socialdemokraternas fortsatta populistiska utspel om att de anser att man kan gå in i företag hur som helst. Vi har inte glömt hur det var med varvskrisen.

Skattebetalarna och framtida generationer ska inte betala notan!

torsdag 13 augusti 2009

Socialdemokraternas sjukförsäkringsbluff synad

Socialdemokraterna har propagerat brett över hela landet att 77 000 sjukskrivna skulle söka socialbidrag med alliansens nya sjukförsäkringssystem. När den första månadens siffror kommit blev resultatet mindre än två procent.

Ännu ett exempel på hur viktigt det är att syna argumenten i sömmarna.

måndag 10 augusti 2009

Reinfeldt: Stärkt välfärd och fortsatt kamp mot utanförskapet

Vid dagens presskonferens berättade statsminister Fredrik Reinfeldt att det kommer att satsas ytterligare på kommunernas välfärdsverksamheter i den kommande budgeten. Prioriterat är också den fortsatta kampen mot utanförskapet. Vad som skulle vara väldigt bra är ett fjärde jobbskatteavdrag nu i januari för att ytterligare värna arbetslinjen och minska arbetslösheten.

fredag 7 augusti 2009

Ny varning för bluffakturor

SVT:s Rapport berättar om ytterligare en variant av bluffakturor: falska sotningsfakturor.

Problemet med bluffakturor har funnits under många år. Det finns "svarta listor" på blufföretag där en företagare kan gå in och kolla om det är ett konstaterat fall av blufföretag som skickat ut en faktura, men detta undanröjer inte problemet. Företagarna får lägga tid och energi på att kontrollera de fakturor som kommer in och många betalar ut pengar till oseriösa företag utan att veta om det.

onsdag 22 juli 2009

Jobbcoachningen en succé

I Borås Tidning går att läsa att nästan 60 procent av dem som fått jobbcoachning har fått jobb.

Jag kanske är en obotlig optimist. Men utan att ha en tro på framtiden så kommer vi aldrig ur den lågkonjunktur och globala finanskris som nu råder. Därför samlar jag sedan länge på goda exempel på hur utanförskapet kan minska och hur den kan göra detta inte bara på kort utan även på lång sikt.

Regeringens satsningar på arbetsmarknadsåtgärder får mycket kritik. Men från oppositionella så hör jag inte så mycket av egna - i så fall bättre - förslag. Nej, det är mest frågan om att kritisera alliansen - som enligt olika bedömare gör mer än många andra.

Arbetsmarknaden idag är inte densamma som för 20 år sedan. Om 20 år kommer den vara annorlunda mot idag. Människor idag är mer rörliga mellan jobb. Jag skulle själv inte kunna ha samma jobb år ut och år in. Det skulle inte utveckla mig som människa. Unga idag studerar, reser och prövar på många olika jobb. Det är idag inte ovanligt att byta jobb av egen vilja efter bara några år.

Jag tror det är bra med jobbcoacher som har en mycket mindre skara personer - omkring 20 personer - att arbeta med än de övriga arbetsförmedlarna som har över 100 personer per signatur. Det blir lättare för båda parter att sätta sig in i förutsättningarna och föra en dialog.

I Borås har 268 personer fått jobbcoachning hittills och 59 procent av dessa har gått vidare till arbete. 14 procent har dessutom gått ut på praktik och har därmed en fot inne i arbetslivet redan där. 8 procent har påbörjat en utbildning. Även detta är bra för att dessa personer ska kunna nå sina personliga mål om vart de vill komma.

tisdag 21 juli 2009

Om ACTA och ett öppet internet

Idag skriver den östgötske riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M) tillsammans med ytterligare sju Moderater på DN Debatt om problematiken kring såväl säkerhet som integritet på internet, kopplat till bredbandsoperatörernas ansvar.

torsdag 16 juli 2009

Fredrik Reinfeldt besökte jordbävningsdrabbade L'Aquila


Foto: Minna Frydén Bonnier
Statsministerparet besökte på morgonen den 10 juli det jordbävningsdrabbade området L'Aquila under G8-mötet i Italien. Vi har all anledning att vara glada över att vi i Sverige inte har samma förutsättningar som många andra länder att drabbas av sådana naturkatastrofer som orsakar stora kostnader och tragedier för människor.
Samma morgon gjorde Fredrik Reinfeldt en intervju om klimatet. Den finns på Sveriges ordförandeskapshemsia se2009.eu.

onsdag 15 juli 2009

Ibland kostar det så lite att erkänna att man gjort fel...

När United Airlines vägrade hjälpa en av sina passagerare, som fått sin gitarr skadad vid bagagehanteringen, löste han problemet på egen hand och gjorde en musikvideo. 3 miljoner visningar har den redan i skrivande stund...

Tala om sociala medier!

DN.se
Musikvideon

måndag 13 juli 2009

Storföretag tar vara på Saharas energi

I DN står att läsa att bland annat ABB, E.ON, Siemens m.fl. storföretag ska underteckna en avsiktsförklaring att påbörja investeringar i solenergi i Sahara. 400 miljarder euro beräknas investeringarna kosta.

Det är bra att dessa företag visar handlingskraft och kommer med ett rejält och konkret förslag på utveckling av solenergin. Detta kan gynna såväl Europa som Afrika. Det kommer troligen också att innebära ett incitament för att förbättra de diplomatiska kontakterna mellan vissa länder i Afrika där det idag råder oroligheter.

lördag 11 juli 2009

Ännu ett monopol avskaffas!

Alliansen fortsätter avskaffa monopol i Sverige. Regeringen har nyligen beslutat om att lägga en lagrådsremiss om ett avskaffande av monopolet på besiktningsverksamheten av fordon.

Från den 1 juli är apoteksmonopolet avskaffat och precis som i det fallet förväntas nu fler besiktningsstationer, längre öppettider och bättre serviceutbud när även besiktningsmonopolet går i graven.

söndag 5 juli 2009

Sveriges ordförandeskap inlett


Nu är det svenska ordförandeskapet i EU inlett. Ett spännande halvår med stora förväntningar och med världsfokus på vår statsminister Fredrik Reinfeldt.

Jag tycker att klimatmötet i Köpenhamn, Östersjöstrategin och hanteringen av den globala finanskrisen är de viktigaste frågorna. Detta är fundamentala frågor som i mångt och mycket påverkar så mycket mer i de europeiska länderna än vi kan tro.

Med tanke på det stora ansvar som Sverige under ordförandeskapet bär, så är jag glad över det statsmannamässiga tal som Fredrik Reinfeldt höll i Almedalen i lördags. Det var en stor publik som lyssnade till statsministern när han redogjorde för Sveriges utveckling från en stormakt till ett land med enorma möjligheter att bli en stark aktör som ett av många EU-länder. Fredrik betonade även vikten av att göra satsningar med förnuft för att ta Sverige och Europa ur krisen.

fredag 3 juli 2009

Se Reinfeldts tal i Almedalen!


Nu är det drygt 24 timmar kvar till Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen. Se det på TV eller direkt på plats i Visby kl 11.

Lite speciellt med Fredriks tal detta år är att Reinfeldt nu är partiledare, statsminister och därtill ordförande för Europeiska Unionen - ledare för 27 länder med en halv miljard människor.

Många utmaningar väntar oss i Sverige nu under ordförandeskapet och vi står redo att leda Europa!

tisdag 30 juni 2009

Ordförandeskap och slopat apoteksmonopol

1 juli 2009 - Fredrik Reinfeldt tar över som ordförande i EU och det svenska apoteksmonopolet är äntligen förpassat till historien.

Foto: Stefan Erikson

Ännu en dag under Almedalsveckan gryr och hittills har jag besökt bland annat Jan Björklunds seminarie där han föreslog ett nytt koncept för lärlingsplatser, samt Maud Olofssons seminarie om klimat och miljö.

Foto: Stefan Erikson

Centerledaren föreslog bland annat ett klimatkonto för att företagare ska kunna låna pengar fördelaktigt för att satsa i ny miljöteknik och klimatsmarta affärsidéer.

Idag är det också alliansdagen så de orangea färgerna kommer synas lite här och var!

fredag 26 juni 2009

Alliansen leverar!

Tidningen Riksdag & Departement skriver att regeringen med ett år kvar till nästa val har påbörjat eller genomfört nästan alla vallöften. Endast 10 st enligt R&D:s granskning har ännu inte påbörjats eller lagts på is.

Tack för att ni röstade fram en alliansregering 2006! Nu händer det äntligen något bra i svensk politik!

fredag 19 juni 2009

Trevlig midsommar!


Trevlig midsommar!

önskar

Stefan

torsdag 18 juni 2009

Sjukskrivningarna fortsätter sjunka

Ett minskat utanförskap - det var huvudfrågan som Moderaterna och Allians för Sverige vann valet på. Tyvärr är det svårt att hålla arbetslöshetssiffrorna i schack när vi ser den största globala finanskrisen på mycket länge skölja in över Sverige. Men det råder inga tvivel om att vår politik fungerar för att minska utanförskapet.

Hur kan man mäta om vår politik fungerar? Jo, genom att titta på utanförskapet och jämföra med hur det såg ut under den gamla Socialdemokratiska regeringens tid vid makten och jämföra med hur det hade sett ut om den gamla regeringen hade fått fortsätta att regera.

Så sent som i februari 2009 var fortfarande utanförskapet ca 50 000 personer lägre än det var innan valet och maktkskiftet 2006. Detta även med hänsyn till alla uppsägningar på grund av finanskrisen.

Men det finns många komponenter i detta. En sak är sjukskrivningstalen som fortsätter att sjunka. I april 2009 var ohälsotalet 34,8 procent vilket är en minskning med 7,3 procentenheter sedan april 2008. Även detta sker i tider av djup ekonomisk kris.

Sjukskrivningarna blir kortare och kortare och en del av förklaringen är tidigare insatser som sätts in för att stödja att man kan återgå i arbete. Detta är tack vare den nya rehabiliteringskedjan som alliansen infört istället för den gamla inhumana utsorteringspolitiken som rådde under Socialdemokraternas tid vid makten. Då förtidspensionerades 140 personer per dag. Idag får de som behöver hjälp ett tidigare stöd för att kunna återgå till sitt jobb.

onsdag 17 juni 2009

Stort stöd för Moderaterna i SCB:s undersökning

Idag presenterades SCB:s stora partisympatiundersökning som visar att Moderaterna fortsatt får högt förtroende från medborgarna. 29 procent sympatiserar med Moderaterna enligt SCB:s undersökning som är en av de största med över 9 000 tillfrågade personer.

I Östergötland är detta tredje undersökning från SCB som visar på ett 30-procentigt stöd för Moderaterna. Intressant att notera är också att Moderaterna i Stockholms län får hela 46 procent vilket är en mycket hög nivå.

Nu är det lite drygt ett år kvar till valet 2010 och detta visar på en god grund att utgå ifrån inför den stundande valrörelsen.

Ansvarsfullhet och mästrande i partiledardebatten


Foto: Mikael T Eriksson

Vid den sista partiledardebatten innan sommaren talade statsminister Fredrik Reinfeldt om ansvar och om den verkliga bilden av Sverige. Samtidigt talade Mona Sahlin (S) om att hon tyckte sig se en "mästrande statsminister som vet allt". Frågan är vem som var mästrande vid debatten.

Fredrik Reinfeldt påpekade att det är viktigt att berätta den sanna bilden av hur Sverige verkligen ser ut. När oppositionen påstår att regeringen inte har gjort någonting så pekar oberoende bedömare på att det händer mer än på mycket länge i svensk politik. Inte minst så är regeringens satsningar på infrastruktur, forskning och arbetsmarknad större än någonsin tidigare. It´s a fact.

Statsministern betonade även vikten av att komma i mål med ett klimatavtal under svenskt ordförandeskap i EU under hösten. Detta är ett viktigt arbete som till mångt och mycket handlar om kostnadseffektivitetet och finansiering. När det gäller miljön så går det inte att sätta upp orealistiska mål som vissa oppositionspartier verkar tro (de verkar inte vara helt överens i denna frågan heller så...)

Sammanfattningsvis kan sägas att Fredrik Reinfeldt ännu en gång visade att fokus fortsatt ligger på fler i arbete och färre i utanförskap. Detta kommer vi Moderater att driva såväl i den nationella politiken som i Europapolitiken under det svenska ordförandeskapet som inleds den 1 juli.

tisdag 16 juni 2009

800 nya poliser!

Alliansen har som mål att antalet poliser under mandatperioden 2006-2010 ska öka med ca 3 000 stycken från 17 000 till 20 000 poliser. När statsminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask deltog vid polisexamineringen i stadshuset i Stockholm den 4 juni var detta den hittills största examineringen.

Foto: Pawel Flato

442 poliselever fick sina intyg i Stockholms stadshus och därtill har 140 stycken examinerats i Umeå och 210 elever i Växjö. Regeringens rekordstora satsning på rättsväsendet och ett tryggare Sverige innebär att vi även nästa år kommer att se en mycket stor kull poliselever få sina examinationsintyg.

Foto: Pawel Flato

söndag 14 juni 2009

Sjukskrivningarna kraftigt nedåt

I dagens DN går att läsa att sjukskrivningarna fortsätter att minska. Under första tertialet 2009 var det 45 000 färre ansökningar till Försäkringskassan än samma period 2006 - när vi hade en Socialdemokratisk regering.

Samtidigt är det värt att notera att trots stora varsel och att många tyvärr blivit av med jobbet på grund av den globala finanskrisens effekter, så var utanförskapet i början av 2009 lägre än under början av 2006. Alltså, även med hänsyn till att antalet arbetslösa ökat under det senaste året, så var utanförskapet ca 50 000 personer lägre bara för några månader sedan än när den röda regeringen styrde i brinnande högkonjunktur år 2006.

Med andra ord. Med en Socialdemokratisk regering hade fler människor varit i utanförskap såväl i arbetslöshet som i andra åtgärder. Dit vill vi väl ändå inte tillbaka till? Nä, tänkte väl det. Rösta blått 2010 så fortsätter vi arbeta för minskat utanförskap och för lägre sjukskrivningstal.

onsdag 10 juni 2009

Efter valdag och onsdagsräkning...

Idag genomfördes den så kallade onsdagsräkningen. Det innebär att vi i Valnämnden i Linköping gick igenom och räknade ytterligare ca 1200 röster som inte hann komma alla vallokaler tillhanda i söndags.

Samtidigt har nu de flesta personkryssen räknats av landets Länsstyrelser. Det ser ut som att Gunar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner och Anna Ibrisagic kommer att företräda Moderaterna och Sverige i Europaparlamentet under de kommande fem åren. Det är en bra uppställning med engagerade, kunniga och driftiga personer som kan stärka Sveriges position i Europa.

Kort sagt så är jag väldigt glad för alla insatser som våra moderata valarbetare gjort under Europavalrörelsen. Inte minst så är jag stolt över alla mina Landerydsmoderater som gjort ett enormt bra jobb och stärkt Moderaternas ställning kraftigt i vårt område sedan förra Europavalet.

lördag 6 juni 2009

RÖSTA MODERAT IDAG!


Så kan man äntligen vakna upp till en vacker söndagsmorgon, den 7 juni. Det är valdag. 16 timmar och 25 minuter återstår för att kunna rösta Moderat i Europavalet.

Vi har haft en väldigt bra valrörelse och Moderaterna har varit synliga på gator, torg, i bostadsområden och på internet.

Men det är ännu många timmar kvar så här kommer några tips:
- Har du inte röstat ännu? Gör det och rösta på Moderaterna!
- Fråga eller påminn dina vänner om att rösta!
- Lägg in en telefonpåminnelse på www.eu.moderat.se
- Ta på dig en Moderatknapp eller Moderatjacka
- Blogga eller maila vänner och påminn om att rösta

Nu jobbar vi för att få in fler Moderater i Europaparlamentet. För ett friare Europa.

fredag 5 juni 2009

Östgötakampanj för Europa

Ikväll reste jag runt med några av Östergötlands absolut bästa MUF:are och kampanjade i Mjölby och i Motala. Det är inte svårt att konstatera att Moderaterna är det parti som är synligast i årets valrörelse. Dessutom är vi mest tillgängliga. När andra partier sken med sin frånvaro var Moderaterna på plats och kampanjade.

I Motala öppnade vi upp Moderaternas valstuga denna soliga fredagskväll. Det bör nämnas att bara Moderaterna och Folkpartiet har engagerat sig att ställa upp valstugor i Motala. Det är därmed tydligt vilka partier som tar Europafrågorna på allvar.

En stor eloge till kvällens medkampanjare och sov gott! Imorgon är det full fart som gäller igen!

Foto: Stefan Erikson
Kampanj i Ekholmen och Hageby

Igår kampanjade Moderaterna i Berga-Johannelund i Hageby och Landerydsmoderaterna i Ekholmens centrum. Regnet räckte inte för att avskräcka ett 15-tal kampanjare från att berätta om och svara på frågor om Europavalet.

Foto: Stefan Erikson