Stefan Erikson

måndag 13 september 2010

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) på Sturefors marknad

Den 11 september kampanjade Moderaterna i Vist-Vårdnäs på Sturefors marknad. Se en glimt av detta i filmen med Gunilla Carlsson, Per Åkerström och Stefan Erikson.

söndag 12 september 2010

Sverige behöver fler företag och företagare - inte återinförd förmögenhetsskatt


Alliansens jobbpolitik står emot de tre vänsterpartiernas bidragspolitik. Detta blir allt mer tydligt när man granskar de två regeringsalternativens förslag inför valet nästa söndag.

Den rödgröna politiken ger inte 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser jämfört med Alliansen politik, som de påstår. Tvärtom leder de rödgrönas förslag till omkring 115 000 färre jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser jämfört med det egna löftet.

Företag och företagare lägger grunden för fler jobb i framtiden och då är det fullkomligt vanvettigt att komma med förslag som innebär ytterligare hinder och trösklar för företagare och entreprenörer.


- Alliansen har halverat arbetsgivaravgiften för att anställa unga upp till 26 år. Nu vill vänsterkoalitionen dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Detta ökar kostnaderna för att anställa ungdomar med 10 miljarder kronor. Hur kan detta ge fler jobb?

- De tre vänsterpartierna är emot den viktiga socialförsäkringsreform som Alliansen genomfört. Antalet sjukskrivna har mer än halverats, från 220 000 personer till 90 000 personer och antalet förtidspensionärer har minskat från 550 000 personer till 480 000 personer. Rehabiliteringskedjan ger hjälp och stöd i tid. Detta har oppositionen röstat emot i riksdagen. Vi har skapat en kortare väg till ett friskare liv.

- Alliansen har avskaffat förmögenhetsskatten för att den kostade mer än den smakade. Den var i det närmaste godtycklig, beroende på hur duktig man var att skatteplanera och placera sina tillgångar så att de inte behövde tas upp till förmögenhetsbeskattning. Förmögenhetsskatten drev hundratals miljarder ur Sverige. Förmögenhetsskatten drabbade företagare och entreprenörer. Nu vill vänstekoalitionen återinföra förmögenhetsskatten och detta drabbar inte minst företagare och entreprenörer och då blir det även färre jobb om färre kan och vill starta företag.
Dessutom har vänsterkoalitionen inte riktigt förstått att räkna rätt så det fattas tydligen fyra miljarder i skatteintäkter i budgeten för år 2012. Detta gör inte oppositionens förslag mer trovärdiga.

- Alliansen har infört och permanentat ROT- och RUT-avdragen. Detta har enligt Företagarna gett 18 000 jobb på ett år. Enligt Konjunkturinstitutet är RUT-reformen självbärande och innebär inte att skattebetalarna förlorar på reformen. Tusentals svarta jobb har blivit vita med RUT. Nu vill vänsterkoalitionen ta bort RUT-avdraget direkt vilket främst skulle slå mot kvinnor, många med invandrarbakgrund. De vill även på sikt ta bort ROT-avdraget som de bara ser som en tillfällig åtgärd i lågkonjunktur. Vi vill ha kvar dessa viktiga och jobbskapande reformer.

- Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill höja bensinskatten och införa en kilometerskatt på motsvarande 14 kronor per mil vilket skulle slå mycket hårt mot landets alla åkerier. För en lastbil kan det handla om 100 000 - 200 000 kronor i ökade kostnader med kilometerskatten per år. Detta är pengar som få åkerier har. Vem ska då betala de ökade kostnaderna? Jo, kunderna och i slutändan konsumenterna. Detta är ännu en del i vänsterkartellens jobbfientliga politik.

Så nu en vecka innan valet. Fundera på om du vill att Sverige ska ha fler eller färre jobb. Ska vi ha en jobblinje eller bidragslinje? Ska vi stärka välfärden eller skjuta problemen på kommande generation?

Rösta för Sveriges bästa! Rösta på ett alliansparti!

onsdag 1 september 2010

Vi har redan röstat på Moderaterna. Har du?

Idag gick riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M) och jag till stadsbiblioteket i Linköping för att förtidsrösta. Det kan du med göra! Rösta ända fram till den 19 september.

Din närmaste vallokal i Linköping finner du här och bor du i andra delar av landet kan du söka närmaste förtidsröstningslokal här.