Stefan Erikson

söndag 27 december 2009

S, V och MP bara klagar samtidigt som Sverige frisknar till

Antalet förtidspensionärer och kostnaderna för sjukskrivna ökade kraftigt när Socialdemokraterna regerade. Nu kommer rapport på rapport som visar att svenska folket börjar friskna till och ekonomin likaså.

Några intressanta fakta levererar exempelvis Per Gudmundsson i SvD. När Socialdemokraterna regerade ökade kostnaderna för sjukpenningen från 14 miljarder till 40 miljarder på bara fem år.

4200 personer förtidspensioerades varje månad när Socialdemokraterna regerade. Idag är den siffran nere på 1700 personer per månad. En kraftig förbättring!

Att alliansens sjukförsäkringsreform pekar i rätt riktning stöds av OECD som pekar just på behovet av tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser och ekonomiska drivkrafter för återgång i arbete. Socialdemokraterna har i stort sett köpt hela alliansens sjukförsäkringsreform men verkar inte riktigt ha insett det själva eller så vill de inte riktigt erkänna detta. Tråkigt, inte minst med tanke på att sjukförsäkringsreformen är bra och fungerar.

Svenskt Näringsliv rapporterar att sjukfrånvaron nu är den lägsta sedan 1980-talet. På tre år har sjukfrånvaron minskat från 5 procent till 3,6 procent. Det motsvarar cirka 41 000 heltidsarbeten.

Konjunkturinstitutet presenterar en positiv barometerindikator där företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget ökat från 98,9 i november till 101,6 i december. Detta är intressant indikation om att en återhämtning kan skönjas efter den globala finansiella krisen.

2010 förbättras dessutom ekonomin för de flesta svenskar genom sänkt skatt via det fjärde jobbskatteavdraget, sänkt skatt för pensionärer och höjda studiemedel för studenter.

Samtidigt som detta levereras så har fortfarande inte oppositionen levererat någon gemensam ekonomisk politik. Som det ser ut nu så är det tre budgetar där varje parti satsar stort inom några hjärtefrågor - men att ge allt till alla fungerar inte. Hur ska detta finansieras? Vem ska betala kalaset? Hur ska de tre oppositionspartierna komma överens?

Det ska bli intressant att se när oppositionens förslag granskas under 2010 och sanningen kommer fram om vilka skatter som ska höjas, vilka förslag som inte kommr få plats i den gemensamma ekonomiska politiken och hur man tänkt sig att lösa morgondagens problem med gårdagens politik - för några nya fräscha förslag har då inte direkt presenterats...

onsdag 16 december 2009

Reinfeldt får beröm som ordförande i EU

Det svenska ordförandeskapet i EU, med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen, får beröm. Även om det ännu återstår några veckor av året så har Sverige som ordförandeland levererat inom alla de fem prioriterade områden som satts upp.

Några exempel på frågor som Sverige drivit på för är en god hantering av den finansiella krisen, Lissabonfördraget och Stockholmsprogrammet. Det återstår nu att se hur klimatmötet i Köpenhamn faller ut. Detta är en mycket svår fråga men glöm inte bort att EU redan satt upp mycket höga ambitionsmål. Den svåra knäckfrågan nu handlar om att få med sig resten av världen och då inte minst USA och Kina. Ledartröjan har Sverige och EU men bara genom globalt samarbete och gemensamma mål kan vi med kraft förbättra klimatarbetet.

Har du frågor om det svenska ordförandeskapet i EU eller vad som hänt under detta speciella halvår? Passa då på att julchatta med Anna Kinberg Batra (M), ordförande i riksdagens EU-nämnd, nu på måndag kl 11. Du kan redan nu ställa din fråga här: www.moderat.se

onsdag 2 december 2009

Nytt liv i eurodebatten

Tjänar Sverige på att gå med i EMU? Blir det lättare för oss svenskar med euron som valuta? Ja, detta är frågor som nu är aktuella att diskutera efter det svenska ordförandeskapet i EU i och med att EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra vill väcka debatten om en ny framtida omröstning i EMU-frågan.

Vi moderater respekterar folkomröstningens utslag år 2003 som innebar att Sverige inte initialt skulle gå in i EMU-samarbetet och byta kronan mot euro. Dock så har euron nu under 10 år blivit en allt större valuta och vi ser hur den påverkat oss och andra länder. Även den allmänna opinionens syn på euron har förändrats. Börjar det bli dags för en ny folkomröstning?

Igår talade jag på Ydremoderaternas julgrötskväll och fick då höra om en ung kvinna som är egenföretagare. Hon har från noll drivit upp sitt lilla företag och importerar varor till Ydre för vidareförsäljning. Idag är verksamheten betydande för hennes del och att handla i euro skulle innebära mindre krångel och arbetsbörda när det gäller redovisningen. Det är således inte bara stora företag som handlar med andra euroländer - det gör även den lilla småföretagaren i Ydre och många fler än så. För deras del skulle en gemensam valuta underlätta i vardagen.