Stefan Erikson

fredag 27 mars 2009

Enklare att köpa receptfria läkemedel

Äntligen! Nu blir det enklare att köpa receptfria läkemedel när alliansen går ännu ett steg i apoteksreformeringen.

Förslaget är att receptfria läkemedel ska kunna köpas i vanliga butiker från och med 1 november 2009.

Socialdemokraternas trovärdighet försvann totalt i och med skattehöjningsförslagen

Mona Sahlin och Thomas Östros debattartikel i DN innebär att trovärdigheten för ett socialdemokratiskt regeringsalternativ nu är helt bortblåst. Att tro att höjda skatter tar Sverige ur krisen är befängt och respektlöst mot medborgarna som enligt Sahlin ska stå för notan.

I och med denna tydliga bekännelse för att socialdemokraterna tror att höjda skatter ger en bättre arbetsmarknad och minskad arbetslöshet, ökar den tydliga skillnaden mellan alliansen och oppositionen.

Jag vill under nästa mandatperiod se en regering som hellre sänker än höjer skatter och det finns bara ett sådant regeringsalternativ - Allians för Sverige.

onsdag 25 mars 2009

Marcus Birro: Vänstern står för orättvisorna!

Det måste dock sägas att det är en tragisk utveckling men det har ju visat sig att Marcus Birro i TV4 ikväll hade rätt:

"Tidigare kämpade vänstern mot orättvisorna. Nu är det vänsterpartierna som står för orättvisorna!"

Förtroendekris? Facket, LO, Lundby-Wedin och Sahlin


Det är mycket som händer och uppdagas nu. Bland annat detta:

Facket festade upp arbetslösas pengar

Lundby-Wedin lämnar uppdrag

Mona Sahlin bluffar
Är det i såna här sammanhang man brukar tala om förtroendekris?


tisdag 24 mars 2009

Svart på vitt, Wanja!

Det verkar inte vara så svårt att stava sig igenom den här avtalstexten. Wanja Lundby-Wedin kanske inte håller med om det... eller?

Här godkänner LO-basen jättepensionen i AMF

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan hade ju dessutom väldiga svårigheter att svara på frågor i Agenda i söndags.

Förtroendefrågan för Socialdemokraterna och LO är verkligen anmärkningsvärd... Tur att svenska folket inte ville se detta märkliga gäng styra Sverige i ännu en mandatperiod. Vill du se detta gäng i regeringsställning efter valet 2010? Tror inte det...

Läsarna rasar mot LO-basen
Ska S-toppar med noll koll kunna styra landet?
"Wanja Lundby-Wedins ursäkt håller inte"

lördag 21 mars 2009

Imponerande elever vid Ungdomens riksdag

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni svarar på frågor vid frågestunden.

Fullsatt i kammaren och på läktaren vid Ungdomens riksdag.


Igår var det dags för 349 ungdomar att ta plats i riksdagens kammare för att testa på hur det är att vara riksdagsledamot för en dag. De fick en inblick i utskottsarbetet, debattera olika ämnen i kammaren och votera.
Det som jag tror var mest uppskattat var nog frågestunden med statsråden Sven Otto Littorin (M), Beatrice Ask (M), Andreas Carlgren (C), Åsa Torstensson (C) och Nyamko Sabuni (FP).
Jag är mycket imponerad över de frågor och anföranden som eleverna från ett 60-tal kommuner i landet hade. Ett retorikpris delades ut till dagens bästa retoriker.
Kanske har Ungdomens riksdag nu inspirerat ett antal unga att bli mer intresserade av politik eller att engagera sig mer i samhällsfrågor. Att dömma av elevernas goda insatser under dagen så känner jag mig trygg i att det kommer att komma en ny ung, kompetent och engagerad generation inom kort till riksdagens kammare i kommande val.

onsdag 18 mars 2009

Sverige gör mest inom klimat och miljö

EU gör mest för klimat och miljö i världen. Av de 27 medlemsländerna i EU gör Sverige mest. Med andra ord. Med alliansregeringen är Sverige nu världsbäst på klimat- och miljöarbete. Det kan vi vara stolta över.

I gårdagens tidning skrev jag just om detta faktum i Corren. Artikeln skrev jag som ett svar med anledning av diskussionen om höjd skatt på koldioxid och hur företagare inom t ex jordbruket ska kompenseras för detta. Sänkt arbetsgivaravgift, minskat regelkrångel och en översyn av handelsgödslet kan vara några delar i en lämplig mix för att kompensera jordbruken.

Igår hölls även moderaternas årliga jordbrukardag i partihögkvarteret i Gamla stan i Stockholm. Handelsminister Ewa Björling, ledamöter från riksdagens Miljö- och jordbruksutskott samt jordbruksminister Eskil Erlandsson var några av deltagarna. Även där diskuterades just frågan om hur åkerier, jordbrukare och andra företagare kan kompenseras för höjda koldioxidskatter. Jag upplever dock att alla är överens om att det är viktigt att vi moderater driver på i miljöfrågan, som vi länge gjort. Därför måste det komma konkreta och verkningsfulla kompensationer.

tisdag 17 mars 2009

Reinfeldt stärkte sin position mot Sahlin

I kvällens debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin bekräftades några skillnader åter igen mellan de två stora partierna. Fredrik levererade ansvarstagande och förnuft och Mona körde mest med populistiska utspel som dessutom är verkningslösa.

Efter debatten har jag svårt att tro att Sahlin kommer att kunna stärka sitt förtroende. Inte minst när det gäller synen på vad politiker bör göra i tider av finansiell kris. Ena stunden vill Sahlin köpa SAAB och i andra stunden slänga iväg skattepengar på andra former av dåliga och olönsamma satsningar.

Klimat-, miljö- och energifrågan visade ännu en gång på den enorma skillnad som det är mellan de olika regeringsalternativen i svensk politik. Att alliansen nu gör det möjligt för marknadskrafterna att styra framtidens energiproduktion utan förbud för eventuell kärnkraftsutbyggnad är ett mycket viktigt besked, inte minst till den svenska industrin.

Slutligen. Vad Sverige behöver är inte en regering som ovarsamt med skattebetalarnas pengar urholkar den svenska välfärden. Det som behövs är fortsatt en alliansregering som med en långsiktigt hållbar politik fortsätter att minska utanförskapet, satsar på miljö och klimat och stärker den svenska välfärden.

måndag 16 mars 2009

Reinfeldt ställer Astudillo mot väggen om skatterna

Ja... så hur är det egentligen med det socialdemokratiska hyckleriet om skatterna?

Vad är ni för och emot? Hur mycket av alliansens politik köper ni? Hur mycket ska skatterna höjas om ni vinner valet, Astudillo?

söndag 15 mars 2009

Positiv SIFO-undersökning förgyller söndagen


SIFO:s opinionsundersökning visar på ett mycket starkt stöd för moderaterna - över 31 procent. Det är roligt att notera, även om detta inte spelar någon roll egentligen. Det är på valdagen valet avgörs.

Men det är en indikation om att det arbete som moderaterna och alliansen tillsammans gör är bra utifrån medborgarnas synvinkel.

Kan vi bara bli ännu bättre på att presentera och förklara vår politik och alla, ibland, krångliga samband inom politiken och ekonomin, så är jag övertygad om att stödet kan växa ytterligare.

fredag 13 mars 2009

Positiva indikationer om nya sjukförsäkringen

Enligt DN så har oppositionens skrämselpropaganda inte realiserats efter att alliansen reformerade sjukförsäkringssystemet. Många går tillbaka till ett jobb och inte till arbetslöshet. Det behöver dock gå en tid ytterligare innan det går att se de tydliga effekterna av alliansens reform men än sålänge ser det bra ut.

onsdag 4 mars 2009

Tomträttslagstiftningen måste reformeras

I Linköping har det under andra halvåret 2008 förts en debatt om tomträttslagstiftningens tolkning och tillämpning. Problemet har varit att villaägare som hyr tomtmark av kommunen genom ett tomträttsförfarande inte anser att uppräknade tomträttsavgälder är skäligt framräknade.

Nyligen har det i Corren publicerats ett antal artiklar i ämnet och riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M) och jag har svarat.

Under hösten arbetade Finn Bengtsson och jag fram ett underlag till en motion som väcktes i riksdagen under allmänna motionsperioden. Vi vill i grund och botten se en reformering av hela tomträttslagstiftningen. Lagstiftningen tillkom 1907 och har förändrats endast två gånger på över 100 år. Det är svårt att tro att en sådan gammal lagstiftning kan vara modern idag på 2000-talet.

En reformering av tomträttslagstiftningen är något som tar tid och inte hinns med under innevarande mandatperiod. Därför vill vi se en stegvis förbättring genom att förändra avgäldsperiodernas tidslängd. Vi vill även se att regeringen under kommande mandatperiod prioriterar att reformera den idag dåligt fungerande lagstiftningen.

Motionen kan läsas på riksdagens hemsida här.

tisdag 3 mars 2009

Inkomstbortfallet neutraliseras av jobbskatteavdraget

Harald Klomp, mannen bakom hemsidan www.jobbskatteavdrag.se skriver en nyanserande artikel med hänvisning till IF Metalls överenskommelse om minskad arbetstid.

"Om 2006 års skatteregler hade gällt idag så hade 20 procents skattesänkning från 22.000 inneburit 2.862 kronor mindre över i plånboken varje månad. Kännbart. Med regeringens nya skatteregler som senast uppdaterades vid årsskiftet så innebär samma lönesänkning istället 1.728 kronor mindre i månaden. Detta är fortfarande mycket mindre pengar men ungefär 1.123 kronor mindre nettolönesänkning än med förra regeringens skattepolitik." (Harald Klomp, på Newsmill 2009-03-04)

Tyvärr har IF Metalls avtal kommit att heta "lönesänkning" när det i praktiken handlar om arbetstidsförkortning med bibehållen lön per arbetad tid. Jobbar man mindre, blir det mindre kvar i plånboken.

Wanja Lundby Wedin sitter i SVT:s soffa och säger att regeringen ska bidra. Ja, men titta då på jobbskatteavdraget. Regeringen har gjort den största inkomstskattesänkningen i svensk historia och så nämner Wanja inte med ett enda ord vad detta faktiskt betyder för hennes egna medlemmar. Titta på vad regeringen gör genom historiskt stora satsningar på forskning och infrastruktur. Titta på de 12 miljarder som tillfaller kommunerna genom sänkta arbetsgivaravgifter och kommunal fastighetsavgift. Titta på hur arbetsmarknaden strukturellt sett med en alliansregering blir bättre än den var under långvarigt socialdemokratiskt styre.

Det är dags att Wanja Lundby Wedin börjar jobba för sina medlemmar och inte för ett socialistiskt parti!