Stefan Erikson

torsdag 27 januari 2011

Alliansen vill se mer miljö- och klimatvänligt boende


Klimatfrågan är en av våra största utmaningar. Att ta ansvar för hur vi bygger, bor och verkar påverkar hur den jord vi överlämnar till kommande generationer kommer att se ut.

Corren uppmärksammar idag ett exempel på kretsloppshus som kan vara ett sätt att bygga innovativt och hållbart. För oss i Alliansen i Bygg- och miljönämnden är det mycket intressant att se på vilka sätt vi kan få fram mer av hållbara boenden för framtiden. I det här fallet är avloppsanläggningen ett slutet system som inte medför utsläpp. Att det handlade om just denna konstruktion som är ett nytt projekt för Linköpings kommun, var en förutsättning för att detta projekt i det här enskilda fallet skulle kunna bifallas och det förutsätter att avlopssanläggningen blir godkänd. För en vidareutveckling av området krävs framöver en detaljplan. Förhoppningsvis får fler upp ögonen för olika sätt att bygga klimatsmart och energisnålt.

Från Alliansens sida beklagar vi att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte sade ja till kretsloppshuset utan reserverade sig mot beslutet.

Linköping har fått en ny nämnd

Igår hade Linköpings nya Bygg- och miljönämnd sitt första sammanträde. Det är mycket roligt att få möjligheten att tillsammans med alla ledamöter, ersättare och tjänstemän få arbeta med dessa frågor. En ny nämnd har skapats och nu arbetar vi för samverkan och samarbete för att öka servicen till medborgarna i Linköping.

Alliansens mål om ett tryggare, friare, företagsammare och grönare Linköping kommer märkas inte minst i den nya Bygg- och miljönämndens arbete.

söndag 16 januari 2011

Eva Isaksson Ribers gjorde avtryck i Östergötland


Eva Isaksson Ribers
* * * * * * * * * * * *
Eva Isaksson Ribers har avlidit.
Detta är ett mycket tråkigt besked och en stor förlust.
Eva har gjort väldigt mycket för Motala och för Östergötland.

Främst av allt kommer jag minnas henne för hennes lugn, kunskap, erfarenhet och för det hårda jobb hon lade ner som kommunstyrelsens ordförande i Motala, särskilt under den stora finanskrisen. Jag minns när vi stod tidigt en morgon på tågperrongen i Linköping och diskuterade motgångarna när alltfler företag varslade i Motala. Men envisheten och framtidstron hade Eva hela tiden. Hon kunde hantera en kris och strukturerat och organiserat se framåt. Eva jobbade hårt för riksväg 50 och Skepparpinan som nu blir verklighet.

Tack för allt, Eva!

Läs även: Per de Fair minns Eva i MVT