Stefan Erikson

lördag 29 november 2008

Oan(s)varigt!

Under Anders Borgs första två år som finansminister har statsskulden sjunkit med 200 miljarder kronor när. Under socialdemokraternas sista mandatperiod ökade statsskulden med 100 miljarder. Detta visar bara en av många skillnader mellan moderaterna och socialdemokraterna.

Anders Borg (m) vill satsa på verkningsfulla lösningar för att minska utanförskapet och stärka ekonomin. I januari 2009 får landets vårdbiträden, sjuksköterskor, poliser, lärare m fl ytterligare ett par hundralappar mer kvar i plånboken med det tredje steget i jobbskatteavdraget.

Finanskrisen och lågkonjunkturen: Nya förslag kommer inom kort att presenteras för att möta upp lågkonjunkturens verkningar. Anders Borg anser att en tillfällig momssänkning, som kommit på tal, inte är bra, då den då antagligen blir permanent i förlängningen. Förnuftigt resonemang från Anders.

Socialdemokraterna vill dock satsa både på nya subventioner för byggande av hyresrätter och vill att staten ska gå in och ta över Volvo. Vi har redan sett hur verkningslöst och skadligt det är med statliga subventioner inom bostadsmarknaden.

Men allvarligt, Mona Sahlin & Co, hur ansvarsfullt är det att gå ut och säga att staten ska använda skattebetalarnas pengar för att köpa upp företag till höger och vänster?

Kommer socialdemokraterna någonsin att visa ansvar för hela Sverige? Eller kommer de fortsätta med verkningslösa förslag och samhällsfarliga idéer?

Sahlin kritiserar sin egen politik

Det är en sak att socialdemokraterna inte kan presentera någon trovärdig politik. Vi vet redan att det bara handlar om höjda bidrag istället för ansvarstagande för Sveriges framtid på vänsterkanten.

Men mer förbluffande är att partiordförande Mona Sahlin inte ens har koll på vad som hände när och på grund av vems politik?

Vi ser idag facit på socialdemokraternas politik: Klyftorna ökade mellan 1995-2006, segregationen ökade, utanförskapet ökade, statsskulden ökade med 100 miljarder under socialdemokraternas sista mandatperiod 2002-2006.

Däremot ser vi redan halvvägs in i alliansens första mandatperiod att Sverige nu äntligen är på rätt väg.

fredag 28 november 2008

Premiär för framtidskonventet

Då är det igång! Moderaternas framtidskonvent i Sollentuna har i skrivande stund redan hunnit klara av tre stora politikområden: Tillgänglighet och kvalitet i sjukvården, en bättre integrations och jobbpolitik samt miljö och klimat.

Det är spännande att se morgondagens politik formas och att fått ha varit med på resan. Just framtidskonventet tror jag är en viktig aktivitet som visar på den ständiga förnyelse som genomsyrar nya moderaterna.

torsdag 27 november 2008

Framtidskonventet närmar sig!


Imorgon är det dags! Moderaternas framtidskonvent kommer lägga grunden för framtidens politik för ett bättre Sverige!
"Utsålt!"
Enligt uppgifter så är det fullproppat i Sollentuna imorgon. 200 ombud, representanter från arbetsgrupper, partistyrelsen, media och övriga besökare fyller imorgon konventsalen till sista plats. Intresset är med andra ord stort för att få vara med i arbetet med att lyssna in vad moderater från hela landet vill med framtidens politik.
Jag är förväntansfull inför vad vi kommer få diskutera imorgon =)

tisdag 25 november 2008

Enig allians mot splittrad opposition

Debatten i kommunfullmäktige fortsätter, nu ligger vi tre timmar efter tidsplanen och det är uppenbart att det blir en sen kväll. Vad finns då att säga om dagens budgetdebatt hittills?

Jo, Allians för Linköping presenterar ett enigt budgetförslag. Mot detta står tre olika budgetförslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Skillnaden i oppositionspartiernas budgetförslag är stora så jag frågar mig hur det någonsin kommer kunna bli ett realistiskt regeringsalternativ till nästa kommunval.

Allians för Linköping lägger en ansvarsfull budget där det är ordning på kommunens finanser och det finns en marginal av resursmedel att använda under kommande budgetår för att kunna satsa på speciella åtgärder eller täcka upp för oväntade ökade kostnader. Detta är ansvarsfullt, speciellt i en tid med lågkonjunktur och finanskris hängande runt hörnet.

Socialdemokraterna satsar på allt möjligt. Ansvarsfullt och trovärdigt? Nja, de tömmer de resursmedel som finns som marginal för justeringar och därmed är den socialdemokratiska budgeten väldigt osäker. Detta innebär således att (s) inte kan satsa någonting extra under kommande år eftersom nästan alla pengar redan är förbrukade. Var finns marginalerna för ett handlingsutrymme?

Det är förbluffande att se socialdemokraternas plötsliga omtanke om bostadsområden som Skäggetorp, Ryd och Berga.

I den rapport som den moderata arbetsgruppen Integration och arbete nyligen presenterade är det tydligt att 100 av 105 bostadsområden som har svåra problem med låg förvärvsfrekvens var socialdemokratiskt styrda under mandatperioden 2002-2006. Detta är det facit vi ser idag av den icke fungerande socialdemokratiska politiken. Den har lett till segregation och utanförskap.

Om socialdemokraterna hade menat allvar med satsningar på Skäggetorp, Ryd och Berga så hade man hela 12 år på sig att satsa där. Det gjorde man inte och nu passar det tydligen att i opposition att satsa. Men hur trovärdigt är detta?

Märkligt är det också att se att socialdemokraterna verkar vilja kopiera saker av alliansen och vill göra satsningar på sådant som faktiskt redan finns. Alliansens Jobbtorg, kallar man t ex för Jobbcenter - vissa skillnader finns men de är mest kosmetiska.

Idag har skillnaden mellan alliansen och socialdemokraterna med andra ord blivit ännu tydligare. När socialdemokraterna mest fokuserar på ord så fokuserar alliansen på handling. Det händer faktiskt saker nu i alliansens Sverige. Frågan är varför oppositionens största parti var så passivt när de själva satt i majoritet.

Och så några fler splittringar inom oppositionen och skillnader mot alliansen...

- (s) vill förstöra värdefull jordbruksmark genom att bygga bostäder där. Det vill inte (mp). Det vill inte alliansen.

- (s) vill (än så länge... kan skönja viss risk för höjningar...) ha oförändrad kommunalskatt i Linköping. (mp) och (v) vill höja med 1 krona, vilket innebär att man vill ta 250 000 000 kronor ur Linköpings medborgares plånböcker.

- (s) vill inte ha Eget val - eller kanske lite, fast man är inte säker på vad man vill. Alliansen införde Eget val som en frihets- och valfrihetsreform. Vi har flyttat makten från det offentliga till den enskilda medborgaren.

- (s) vill inte ha vårdnadsbidrag - de vill ta bort en av alliansen införd valfrihetsreform.

- (s) vill dra ner på landsbygdsskolorna men vågar inte säga vilken skola som man vill lägga ner. Det borde väl vara av intresse att veta för de Linköpingsbor som bor nära och har barn i en sådan skola?

- (v) vill ha gratis kollektivtrafik. Jag har inte uppfattat som om det finns något mer parti i Linköpings kommunfullmäktige som vill ha detta. Är detta ett ansvarsfullt sätt att använda skattebetalarnas pengar? Tidigare försök i andra städer har inte visat på så goda resultat direkt.

Skillnaden mellan alliansen och oppositionen ökar

Idag är det budgetdebatt i Linköpings kommunfullmäktige. Efter att hemma ha läst de tre oppositionspartiernas budgetar och jämfört med Allians för Linköpings budget, var det tydligt att det finns tydliga skiljelinjer mellan de borgerliga partierna och oppositionen.

Valfrihet, ökad makt hos den enskilda medborgaren och en ansvarsfull ekonomisk hushållning med medborgarnas pengar står emot socialdemokraternas oansvariga budget där de ekonomiska reserverna tömms och där miljöpartiet och vänsterpartiet vill höja skatten.

Intressant att se är att miljöpartiet tidigare år velat höja kommunalskatten med 50 öre. Nu har vänsterblocket tydligen blivit lite mer enade, genom att miljöpartiet ansluter sig till vänsterpartiets idé om att höja kommunalskatten med 1 krona.

Således, 250 miljoner kronor vill (mp) och (v) ta ur plånböckerna från Linköpings medborgare.

Är detta ansvarsfullt och en politik för framtiden?

* * * * *
När det diskuterades strategiska markinköp och segregation så tog socialdemokraterna verkligen priset.
Socialdemokraterna har tydligen sitt eget sätt för att lösa problemet med segregation. I kommunfullmäktiges talarstol pläderade ledande socialdemokrater för att det är bättre att förstöra delar av Sveriges bästa jordbruksmark och bygga villor istället för att bygga på mark som är lämplig för byggnation.

Nog för att (s) fick med sig (v) på den linjen men mot sig står både alliansen och miljöpartiet.

Jag undrar vad landets jordbrukare tänker när de hör vad socialdemokraterna vill göra med den jord som vi alla ärvt av våra förfäder och som vi lånar av våra barn.

måndag 24 november 2008

Första snön...


Såhär såg det ut när jag kom till riksdagen imorse. Vilken härlig syn!

Riktigt stora flingor som dalade ner...

Men lite förundrad är jag över journalisternas syn på scoop på 2000-talet. Som en vän sade:

"Det brukar ju komma snö vid den här tiden på året!"

med tillägget
"Det de i tidningarna i södra Sverige kallar för kaos, kallar vi i Norrland för nederbörd!"

Rubriken är i stil med: "Snökaos". Webfrågan är "Har du bytt däck på bilen". Kollektivtrafikens förseningar lyfts fram och någon stackare som ansvarar för den lokala snöröjningen får stå till svars för att alla gator inte blivit plogade före kl 9 på morgonen...

Att man ska byta till vinterdäck - i tid - är ju också känt. Speciellt när man betänker att vinterdäck är rätt farliga att åka med en sådan här dag om man precis bytt. Rekommendationen är att köra ett 50-tal mil på torr asfalt och slita bort den hårdaste ytan på gummidäcken så greppet åter blir bra. Efter ett halvår drygt i garaget stelnar ytskiktet och kan i det närmaste annars bli mer farligt att åka med.

* * * * *

...och så kom ytterligare en opinionsundersökning under helgen som pekar på starkt stöd för allianspartierna. Så visst blåser det värmande vindar även en dag som denna!

Vad gör man i ett sådant läge som moderat? Lutar sig tillbaka? Nej, jobbar ännu hårdare för ett bättre Sverige för alla!

tisdag 18 november 2008

Sverige beroende av omvärlden

Även om Sveriges ekonomiska utveckling varit god de senaste åren, drabbas vi nu hårt av den internationella finanskrisen. För ett litet exportberoende land som Sverige, blir det direkt märkbart när andra länder inte längre i samma omfattning efterfrågar våra produkter och tjänster.

På grund av finanskrisen i USA, vilken har spridit sig från land till land, kommer 2009 bli ett år med nolltillväxt eller en liten tillbakagång. I olika scenarier kan dock en liten återhämtning skönjas redan 2010.

Det är viktigt att komma ihåg att de svenska finanserna är fortsatt goda. Alliansregeringen fortsätter satsa på skattesänkningar på arbete och fortsätter att stärka den svenska välfärden. Detta är strukturellt viktiga satsningar, som möjliggjorts genom de förberedelser som alliansregeringen gjort sedan maktskiftet 2006.

Finansminister Anders Borg har vid sin senaste pressträff om finanskrisen betonat att det fortsättningsvis är viktigt att ha goda statsfinanser. Det är viktigt i ett läge som detta att ha en ansvarsfull ekonomisk politik som inte äventyrar den goda ordningen i de offentliga finanserna.

tisdag 11 november 2008

Ägarlägenheter öppnar för nya möjligheter

När nu alliansregeringen föreslår att ägarlägenheter ska få införas i Sverige, kan detta innebära större valfrihet, bättre fungerande bostadsmarknad och större flexibilitet.

Ägarlägenheter finns i många andra länder men har först nu under alliansstyre blivit aktuellt för Sverige.

Den svenska bostadsmarknaden behöver reformeras. Ett stort steg i rätt riktning blev det när alliansregeringen tog bort räntesubventionerna för byggnation av hyresbostäder. Subventioner kan fungera kortsiktigt, eller om de utformas rätt. Men generellt sett är jag inte mycket för subventioner. Efter decennier så har subventionerna diskonterats in i kalkylerna för såväl byggherren som för den som hyr sin lägenhet.

Miljarder av våra skattepengar har rullat ut från det tidigare socialdemokratiska regeringskansliet. Det är ansvarslöst. Nu är dessa subventioner borta och vi ser morgondagens bostadsmarknad formas.

Ägarlägenheterna är ytterligare ett stort steg i rätt riktning. Nu kommer blir det möjligt att de facto äga sin lägenhet. Idag är man delägare i en bostadsrättsförening, men i egentlig mening inte ägare till de kvadratmetrar man bor på. Detta är en brist som nu alliansregeringen tar tag i och reformerar.

fredag 7 november 2008

Fortsatt uppåt för moderaterna

Även i Demoskops opinionsmätning syns ett trendbrott när det gäller folkets stöd för partierna.

Moderaterna går starkt framåt och det skiljer inte mycket mellan blocken.

Sören Holmberg uttalade sig för något år sedan om alliansen och opinionsläget. Enligt honom var det inte värt att göra något mer för enligt statistiken historiskt sett så kunde inte alliansen ta igen tappet i opinionen.

Det som Homberg då glömde bort var att alliansen och nya moderaterna inte är just ett traditionellt regeringsalternativ som går att hänföra till gammal statistik. Detta är något nytt för hela Sverige. Alliansen skapades just för att erbjuda svenska folket ett modernt alternativ till den gamla trötta socialdemokratin.

Men, viktigast av allt: Valet avgörs på valdagen. Det är då folket visar sitt stöd för det parti man helst vill se i regeringsställning. Med tanke på allt som händer med den nu sittande regeringen och den tysta, splittrade och handlingsförlamade oppositionen som inte visar på ett hållbart regeringsalternativ, så är valet inte så svårt kan jag tycka.

Äntligen händer saker i Sverige! Det ska det fortsätta att göra även nästa mandatperiod!