Stefan Erikson

fredag 4 februari 2011

Helt rätt att minska statligt ägande i Nordea

Alliansregeringen har nu meddelat att det statliga ägandet i Nordea ska minska genom en försäljning av ca 255 miljoner aktier. Detta är ett mycket bra beslut, särskilt som pengarna avses användas till att minska den svenska statsskulden.

Redan vid maktskiftet 2006 började Alliansen öka amorteringstakten på den svenska statsskulden. Med välskötta statsfinanser och försäljning av bland annat Vasakronan och Vin & Sprit, minskade statsskulden med omkring 200 miljarder fram till att den globala finanskrisen slog till.

Nu ser vi resultatet av Alliansens fokus på att ha välskötta statsfinanser. När andra länder måste spara, kommer Sverige ur finanskrisen bättre och snabbare. Fler kommer i arbete, utanförskapet minskar och vi har råd att satsa på en stärkt välfärd.

Icke förvånande är det att oppositionspartierna är emot att sälja av statliga företag. En tydlig skillnad finns även i denna fråga när det gäller ansvar för skattebetalarnas pengar och den offentliga ekonomin.