Stefan Erikson

söndag 28 februari 2010

Varför vill (S) göra människor arbetslösa?

Näringsminister Maud Olofsson (C) och riksdagsledamoten Luciano Astudillo (S) möttes ikväll i Agenda för att debattera hushållsnära tjänster. Socialdemokraterna är mot hushållsnära tjänster och vill genom avskaffandet av denna reform hota upp emot 11 000 människor som har fått jobb sedan alliansen beslutade om reformen. Varför?

Alliansen har infört de så kallade RUT- och ROT-avdragen för att underlätta för fler människor att kunna köpa tjänster så som städning, fönsterputsning, renoverings- och ombyggnadsarbeten. Tusentals jobb har tillkommit sedan reforen infördes. Många jobb som idag är vita och där människor jobbar till avtalsenliga löner var tidigare otrygga svarta jobb.

Som väljare inför höstens val bör man fråga sig: Hur ser alternativen ut? Alliansen för en jobbskapande politik och oppositionen är emot och är oenig. Vänsterpartiet är helt emot, Socialdemokraterna vill inte ha hushållsnära tjänster, samtidigt som några socialdemokrater vill ha det - eller kanske främst behöver ha de väljare som inser att allianses politik fungerar - och miljöpartiet är kluvet.

Med andra ord: Oppositionen står och vacklar och alliansen levererar och är enig.

onsdag 17 februari 2010

Maria Abrahamsson sparkade igång valrörelsen i Linköping


Maria Abrahamsson talar på Nationernas hus i Linköping. Foto: Johan Fessé

Maria Abrahamsson (M), riksdagskandidat och fd politisk redaktör på Svenska Dagbladet, årsmötestalade vid det gemensamma årsmötet för de moderata föreningarna i Innerstaden, Landeryd, Berga-Johannelund, Valkebo och Kärna. Ett 70-tal människor var med och lyssnade på när Maria berättade om hur hon kom att börja att jobba som talskrivare hos Gun Hellsvik, sedemera blev ledarskribent på SvD och nu tagit steget till att kandidera för Stockholms stad till riksdagen.

Alla jag talade med var mycket glada över att Maria hade möjligheten att på det här sättet sparka igång valrörelsen 2010 i Linköping och intresset var stort att lyssna till hennes åsikter om ett bättre rättsväsende m.m.

Vid årsmötet för Landerydsföreningen fick jag förtroendet att ännu ett år vara ordförande i styrelsen och jag har med mig en bra mix av styrelsemedlemmar som jag vet kommer kämpa på hårt för att vi ska nå en valseger i september. Det ser jag fram emot!

söndag 7 februari 2010

Sverige behöver energi för framtiden!

Sverige behöver prisvärd och klimatvänlig energi. Inte minst under denna kyliga vinter har vi alla märkt av att elen blir dyrare och att medborgare och företag nu får betala ett dyrt pris för att gamla regeringen inte satsade på energifrågan.

Vad har då alliansen gjort? Jo, bland annat gjort det möjligt att ytterligare uppgradera och renovera kärnkraftverken, satsat på förnybar energi och öppnat upp för möjligheten att ytterligare kunna forska inom kärnkraft och att kunna bygga nya reaktorer.

Correns ledare tar idag upp frågan om kärnkraften och att den behövs tills andra alternativ finns på plats. Så är det. Det går inte att snabbavveckla den svenska kärnkraften. Vi vet inte heller hur detta ska ersättas. Därför har regeringen bland annat i forskningspropositionen ökat på anslagen och utpekat klimat och energi som ett viktigt område. Vinkraften har visserligen ökat mycket i vårt land men kärnkraften kan inte enbart ersättas med vindkraft. Det kommer att behövas olika tekniker och många anläggningar. Dessutom tror jag på en större vinst i att kunna forska i kärnkraft än att totalförbjuda det.

Under vintern har tyvärr inte kärnkraften i Sverige gått för fullt. Priset av att Sverige under lång tid haft en Socialdemokratisk regering med stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har hindrat utvecklingen inom svensk säker och ren kärnkraft. Därför står flera reaktorer stilla på grund av renoveringar. Eftersatt underhåll är vad alliansen fått ärva av gamla regeringen - även inom denna fråga.

Fokus på kvinnor på Valfokus

Igår talade statsminister Fredrik Reinfeldt på Moderaternas valkonferens i Upplands Väsby. Reinfeldt lade stort fokus i sitt tal på kvinnors löner, möjligheter på arbetsmarknaden och utsatthet vid brott.

I opinionen visar män större stöd för alliansens politik än kvinnor. Detta trots att kvinnor gynnats mycket av alliansens politik och gör det även i nya förslag för framtiden. Det handlar exempelvis om högre disponibel inkomst genom bland annat jobbskatteavdraget (då kvinnor tyvärr ofta har lägre löner - vilket innebär större procentuellt tillskott tack vare jobbskatteavdraget).

Ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme för både kvinnor och män med en låg eller medelstor inkomst ökar friheten och makten över att kunna styra mer fritt över sitt eget liv. Fredrik Reinfeldt pekade även på att bara vart femte sexualbrott anmäls och att unga kvinnor är överrepresenterade bland utsatta. Detta är en fråga som kommer att belysas från moderat håll.

Under Valfokus lanserades också www.redanvalt.nu som är en bra och inbjudande portal för alla som vill göra en insats nu inför valrörelsen.