Stefan Erikson

lördag 30 januari 2010

Sveriges pensionärer tjänar på alliansens politik - del 1

Del 1: Sänkt skatt för pensionärer

Moderaternas politik gynnar Sveriges pensionärer. Inte mindre än två skattesänkningar har genomförts under knappt fyra år. Under Socialdemokraternas 12-åriga maktinnehav sänkte de aldrig skatten för landets pensionärer. Moderaterna lade varje år under denna tid förslag i sina budgetmotioner om sänkta skatter för pensionärerna. Socialdemokraterna röstade mot detta.

Moderaterna har tillsammans med de övriga allianspartierna i två steg under mandatperioden sänkt skatten för samtliga pensionärer.

Under 2009 sänktes skatten för 90 procent av pensionärerna, genom ett förhöjt grundavdrag, som gav en pensionär med ingen eller låg inkomstpension 2300-3500 kronor i årlig skattelättnad.

Alliansens andra skattesänkning för pensionärer trädde i kraft i januari 2010 och är på ca 3,5 miljarder kronor.

För en garantipensionär innebar detta totalt sänkt skatt med ca 3 500-4 400 kronor per år. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst blir den totala sänkningen ca 2 750 kronor per år.


torsdag 28 januari 2010

När Mona talar - sjunker stödet

Henrik Brors skriver idag i DN om den senaste opinionsundersökningen, som visar att oppositionens övertag i mätningarna inte längre statistiskt kan säkerställas.

När Socialdemokraterna lämnat besked om vad de vill göra så har stödet sjunkit. Jag förstår det, för vem vill ha en politik som för Sverige bakåt istället för framåt?

Trovärdigheten för oppositionen är ju inte direkt så stor. (S), (V) och (MP) har många frågor där skiljelinjerna är stora.

1. Alla tre vill höja skatterna - men olika mycket och på olika områden. Vem får betala? Jo medborgarna såklart. Höjda skatter innebär färre jobb. Detta ger i sin tur ökat utanförskap och högre kostnader för staten vilket minskar reformutrymmet för satsningar på välfärden.
2. Alla tre vill satsa miljarder av skattebetalarnas pengar på massa saker - men på olika saker. Men, till slut ska ju en budget läggas. Vilka satsningar kommer få plats i budgeten och vilka faller bort? Det är inte trovärdigt att gå in i valrörelsen och lova ditt och datt utan att det finns en realistisk plan för hur detta ska kunna genomföras.
3. Försvarsfrågan splittrar...
4. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill införa protektionistiska miljötullar som moverkar den gröna frihandel som vi Moderater vill se växa fram.
5. Mona Sahlin har gång på gång sagt att hon vill pumpa in pengar i SAAB - ett utlandsägt bolag med produktion i Sverige och som dessutom nästan aldrig gått med vinst. Jag anser inte att välfärdens pengar ska användas till att köpa olönsamma företag. I och med Spykers köp av SAAB har marknaden visat att det finns intressenter som vågar satsa. Dessa nya ägare vet dock vad det innebär att äga och driva en bilfabrik. Det är inte trovärdigt av Sahlin att populistiskt säga att hon vill stötta SAAB. Om det funnits substans i hennes uttalanden hade ju hon själv och övriga partikamrater kunnat lägga ett eget bud på bolaget...
6. Socialdemokraterna har populistiskt sagt att de vill satsa på pensionärerna. Hur då? Jo, genom att smeta ut några miljarder som ger någon hundralapp till alla pensionärer. Varför är detta inte trovärdigt? Jo, under 12 år när (S) styrde motionerade Moderaterna varje år för sänkta skatter för pensionärerna - (S) avslog dessa förslag varje år. Inte heller sänkte (S) själva skatten för pensionärer även fast de kunde.
7. Socialdemokraterna har med kraft kritiserat alliansens sjukförsäkringsreform. Men den visar sig ju fungera. Fler får snabbare stöd och blir snabbare friska idag än när (S) regerade. Till slut har dessutom Socialdemokraterna köpt 90 procent av alliansens sjukförsäkringsreform - så vad är det egentligen de klagar på? Några bättre alternativ har de ju inte kommit med. Bara förslag som innebär en återgång till gamla mönster där människor sorterades ut i utanförskap.

Välkommen Felicia! Nu laddar vi östgötar upp inför valrörelsen!


Att vara politisk sekreterare i riksdagen för Finn Bengtsson (M) är mycket roligt och givande. Som östgöte kan man inte annat än vara stolt över alla våra duktiga ledamöter från länet. Särskilt kul är det att Finn bor i min egen hemstad Linköping. Men värt att notera är att han verkligen med själ och hjärta jobbar för hela länet – och landet.

Tyvärr så kommer Finn och jag inte arbeta tillsammans i formen ”ledamot och politisk sekreterare” nu framöver, då jag fått möjligheten och äran att träda in som politisk sekreterare hos en annan av våra duktiga företrädare – Anna Kinberg Batra (M) – som är ordförande i riksdagens EU-nämnd. Det var redan under slutet av det svenska ordförandeskapet i EU som vi fick möjligheten att jobba ihop och kommer nu att fortsätta att göra det framöver.

Men Finn Bengtsson blir ingalunda ställd på bar backe. Jag, liksom min företrädare Josefin Leone (f d Josefin Stigh) som nu är politisk sekreterare i landstinget i Östergötland, är från Linköping och därför är det mycket roligt att välkomna ytterligare en Linköpingsbo, Felicia Roel, som ny politisk sekreterare hos Finn Bengtsson. Den, av någon underlig anledning, uppkomna ”traditionen” med en god närvaro av östgötar i riksdagen och i regeringen lever därför glädjande vidare.

Felicia har studerat statsvetenskap och nu senast praktiserat på Svenskt Näringsliv i Linköping. Hon är också ideellt engagerad inom Linköpings kvinnojour. Jag hoppas och tror att detta kommer bli jättebra med ytterligare en länk mellan länet och rikspolitiken.

tisdag 26 januari 2010

Glädjande besked för SAAB:s anställda, kunder och intressenter

Kvällens besked om att Spyker köper SAAB är en glädjande nyhet. Nu kan oro och osäkerhet läggas bakom och fokus läggas på framtiden.

Dock så är det många stora utmaningar som väntar. SAAB ligger idag på en minimal produktionsnivå och säljer ett fåtal bilar. Det finns dessutom få modeller, även om de nya serierna SAAB-bilar nyligen börjat produceras och levereras.

Det är skönt att veta att alliansregeringen stått fast vid att staten inte ska köpa bilfabriker. Märkligt vad det är tyst från Socialdemokraternas håll... Mona Sahlin ville ju köpa SAAB. Men nu sköter marknaden detta - precis så som det ska vara. Politiken ska inte peta för mycket i bilfabrikerna.

söndag 24 januari 2010

Sahlin duckade för Reinfeldt

I kvällens Agenda vägrade Mona Sahlin att svara på statsminister Fredrik Reinfeldts frågor om förtidspensioner, höjda skatter m.m. Men att det blir höjda skatter om den rödgröna oppositionen vinner valet i september står klart.

Hur påverkar det här oss medborgare? Jo, höjda skatter är kontraproduktivt för jobben och leder till ökande utanförskap och en ökad skuldbörda för kommande generationer - som får betala kalaset. Dessutom är det ungdomarna som förlorar mest på en rödgrön regering genom en kraftig ökning av arbetsgivaravgiften för att anställa unga upp till 26 år. Hur underlättar detta för unga att komma in på arbetsmarknaden?

Blir alliansen återvald så väntar ytterligare skattesänkningar, inte minst för pensionärer, men även en fortsatt helhetssyn när det gäller att minska utanförskapet och få fler i jobb.