Stefan Erikson

söndag 25 oktober 2009

Gunilla Carlsson toppar östgötalistan

Gunilla Carlsson toppar riksdagslistan! Det blev klart i lördags när östgötamoderaterna höll sin riksdagsnomineringsstämma i Konsert & Kongress i Linköping. För egen del är jag mycket glad och ödmjuk inför det stöd som delegaterna visade mig då jag gick fram från plats 8 i provvalet till en 7:e plats under mentometeromröstningen på stämman. Det stödet värmer och jag ser fram emot en riktigt bra valrörelse tillsammans med alla övriga östgötamoderater.

Resultatet av stämmoombudens mentometeromröstning blev:
1. Gunilla Carlsson
2. Finn Bengtsson
3. Andreas Norlén
4. Gunnar Axén
5. Betty Malmberg
6. Per Jameson
7. Stefan Erikson
8. Johan Lundberg
9. Ann-Cathrine Hjerdt
10. Fredrik Lunden (uppflyttad från plats 11 då Eva Isaksson Ribers tackade nej till plats 9)

måndag 19 oktober 2009

PJ Anders Linder: "Europas sjuke man kvicknar till"

Samtidigt som oppositionen fortsätter kritisera alliansens historiska sjukförsäkringsreform, så syns resultaten. Sjuktalen går ner och så sent som i augusti 2009 var utanförskapet 17 000 personer lägre än i augusti 2006. Minns att det var brinnande högkonjunktur 2006 och att vi nu 2009 har fått känna av den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

PJ Anders Linder skriver i SvD om den märkliga retorik som oppositionen använder sig av. Ännu mer märkligt blir det när man betänker att Socialdemokraterna faktiskt köpt nästan hela sjukförsäkringsreformen, men ännu inte har erkänt detta.

söndag 18 oktober 2009

Nu har (S) chansen att erkänna att de köpt alliansens sjukförsäkringsreform

Socialdemokraterna har nu länge kritiserat alliansens sjukförsäkringsreform. Istället för att utsortera människor och försätta dem i passivt utanförskap är det nu aktiva åtgärder för att bli frisk och återfå hela eller delar av arbetsförmågan som är centralt. En inhuman utsorteringspolitik som under 12 år med socialdemokratiskt styre försatte 140 personer varje dag i förtidspension är idag borta och ersatt med en human sjukförsäkringspolitik som sätter människan centrum.

Veronica Palm (S) är vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet och har gått ut hårt i media och kritiserat alliansens sjukförsäkringspolitik. Hon har däremot inte sagt vad hon istället vill ska ske om Socialdemokraterna får bestämma.

Nu har socialdemokraterna däremot köpt större delen av alliansens sjukförsäkringspolitik - vilket är glädjande - men de har ännu inte vågat eller velat erkänna detta.

För att rädda anseendet borde Socialdemokraterna och Veronica Palm (S) nu faktiskt erkänna för svenska folket att de nu ställer sig bakom de flesta av de reformer som de tidigare så starkt har kritiserat, bland annat: rehabiliteringskedjan, avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen och den historiskt sjukpenninggrundande inkomsten.

Socialdemokraternas Anna Hedborg erkände i sin utredning att den gamla socialdemokratiska sjukförsäkringspolitiken var en långtidsparkering för människor. Må vi aldrig komma tillbaka till ett sådant inhumant synsätt där vi genom illa fungerande regelverk försätter människor i långvarigt utanförskap.

onsdag 7 oktober 2009

Fler känner sig gynnade av alliansens politik

Fler känner att de gynnas av alliansens politik. Det framgår i Synovates årliga undersökning där frågan är om man känner sig gynnad eller missgynnad av regeringens politik.

De första två åren efter maktskiftet var det många som inte upplevde att de gynnades av alliansens politik, även om det första och dessutom största steget i jobbskatteavdraget togs då. Jag har upplevt att även idag finns det många som ännu inte riktigt förstått de stora reformer som genomförts sedan maktskiftet 2006.

Jobbskatteavdraget är i sig den genom tiderna största inkomstskattesänkningen. Dessutom har alliansen satsat på pensionärer både genom två skattesänkningar (en genomförd och en kommande i höstbudgeten) och genom historiska satsningar på äldrevård, sjukvård, omsorg och på ett mycket högre jobbskatteavdrag för de som är över 65 år.

Alliansens politik fungerar således. Människor får bättre ekonomi, pensionerna ökar snabbade genom att fler arbetar (oavsett konjunktur, relativt gamla regeringens politik) och skatten är sänkt för första gången på mycket länge för pensionärer.

Med fortsatt fokus på minskat utanförskap och på att göra det mer lönsamt att arbeta vill jag att alliansen även nästa mandatperiod ska kunna leverera alltfler reformer för ett bättre Sverige för alla.

tisdag 6 oktober 2009

Såhär mycket ger fjärde jobbskatteavdraget!Nu kan man på www.jobbskatteavdrag.se se hur mycket det fjärde jobbskatteavdraget ger extra i plånboken i januari 2010. Exempelvis så får en undersköterska i Motala som tjänar 19 000 kronor i månaden totalt med alla fyra stegen i jobbskatteavdraget hela 1 366 kronor mer nu varje månad än innan Anders Borg blev finansminister hösten 2006.

Totalt på ett år får den här underskötersköterskan 16 392 kronor mer kvar varje år. Det är mer än en extra månadslön!