Stefan Erikson

torsdag 5 januari 2012

Sänkt restaurangmoms = lägre priser och fler jobb


Alliansen har sedan 1 januari 2012 sänkt restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Socialdemokraterna motsätter sig detta vilket är mycket märkligt. Alliansens mål är att genom sänkta skatter se till att det skapas fler jobb inom restaurangbranschen, att svarta jobb blir vita och att matpriserna på restaurangerna blir lägre. De nya jobben kommer inte minst ungdomar till del.

Långtifrån alla restauranger har ännu visat hur de vill använda momssänkningen men flera aktörer går ut hårt och tar ansvar för detta. McDonalds kör en stor kampanj i TV och i tidningar och meddelar att de anställer 600 personer(!) enbart tack vare momssänkningenoch T.G.I. Fridays har tagit sitt ansvar genom att sänka priserna på luncher och på middagsmenyn.

MAX är ett annat exempel och på den här länken kan du se priserna före och efter momssänkningen. Ett bra exempel på en aktör som transparent visar hur momssänkningen påverkar konsumenterna.