Stefan Erikson

tisdag 23 november 2010

Thailand köper Gripen


Thailand köper ytterligare sex JAS 39 Gripen plus kringutrustning. Detta är ett mycket glädjande besked för Sverige och inte minst för Linköping. När finanskrisen slog till var det inte lika klart att denna uppföljande affär med Thailand skulle kunna ske men med dagens besked stärks Gripens varumärke i världen inför kommande eventuella affärer med exempelvis Brasilien och Indien.

onsdag 10 november 2010

Linköpings ekonomi ser bra ut

Igår beslutade vi i kommunstyrelsen om budgeten för Linköpings kommun. Alliansens samlade budgetförslag är väl balanserat, finansierat och ansvarsfullt. Nämnderna får ett tillskott på 170 miljoner kronor 2011.

Från att prognoserna sett mycket mörka ut under finanskrisen, börjar alltfler ljusglimtar skymta. Jag är hoppfull om att vi även kommande år kommer kunna göra bra satsningar på kärnverksamheten och hushålla med skattebetalarnas pengar.

Nu återstår att budgeten ska beslutas om i kommunfullmäktige. Återstår att se hur många olika budgetar från oppositionspartierna som presenteras. Det blir säkerligen mer än ett motförslag. =)