Stefan Erikson

fredag 22 juli 2011

Värdefull åkermark - en allt viktigare fråga

Att det här i Östergötland finns delar av Sveriges absolut bästa och mest värdefulla åkermarker har jag påtalat under många år. I SVT uppmärksammades åkermarksfrågan nyligen och då påpekades bland annat att skyddet för åkermarken är alldeles för dåligt. Det är bra att det byggs och bra att jordbruksmark brukas. Men vi får inte bruka utan att våra naturresurser förbrukas!

För en levande landsbygd behövs byggande och människor som lever och verkar. Men att alltmer, kortsiktigt, exploatera värdefulla marker utan att tänka på konsekvenserna för framtiden är totalt ansvarslöst. Exploaterad jordbruksmark kan inte återställas.

När översiktsplanen för Linköping togs fram för några år sedan fanns planer på att exploatera hundratals hektar av den bäsa åkermarken i utkanten av staden. Detta satte Alliansen som väl är stopp för. Socialdemokraterna däremot tyckte det vore en jättebra idé att bygga villor på delar av denna fina mark. Det märks således tydligt hur det är med ansvarstagandet i just den frågan...

Inga kommentarer: