Stefan Erikson

måndag 6 juni 2011

Landbygdstema på nationaldagsfirandet i Gammalkil
På nationaldagen var jag inbjuden som talare till Gammalkils hembygdsförening. Ett drygt 50-tal personer var där och stämningen var verkligen på topp.

I egenskap av ordförande i Linköpings kommuns landsbygdsgrupp lade jag självklart tyngden i talet på landsbygden. Det händer mycket de kommande åren. En ny landsbygdsstrategi kommer att tas fram, en ny översikts- och utvecklingsplan och konkurrenskraften för jobb och företag på landsbygden är som jag ser det enorm.

Foto: Lennart Löfgren
Läs mer om nationaldagsfirandet på www.gammalkilshembygdsforening.se

Inga kommentarer: